Marcin Petrykowski
Przewodniczący Kapituły FinTech&InsurTech Awards, Dyrektor Zarządzający, S&P Global
Maciej Balsewicz
CEO, bValue Angels VC
Tomasz Czechowicz
Przewodniczący Rady Programowej, Partner Zarządzający, Prezes Zarządu, MCI Capital
Jędrzej Iwaszkiewicz
Co-Founder & VP of Bussines Development of The Heart Warsaw
Zbigniew Jagiełło
Honorowy Przewodniczący Rady Programowej, Prezes Zarządu, PKO Bank Polski
Witold Jaworski
Co-Founder, YU!
Anna Maj
FinTech Advisor & Mentor, Ambassador EWPN (European Women Payments Network)
Małgorzata Szturmowicz
Banking/Fintech Industry Expert
Cezary Świerszcz
Prezes Zarządu, Bacca
Sonia Wędrychowicz - Horbatowska
Senior Advisor at McKinsey & Company
Dorota Zimnoch
International Expert in Fintech & Insurtech, Chief Commercial Officer Blocksure
Piotr Zesiuk
Wiceprzewodniczący Rady Programowej, Prezes Zarządu MM Conferences S.A.
Igor Zesiuk
Prezes Zarządu, Knowledge Providers