22 grudnia 2019 r odbyło się Posiedzenie Rady Programowej 5. edycji InsurTech Digital Congress. Spotkanie miało na celu ustalenie zakresu merytorycznego, na podstawie którego powstanie program wiosennej odsłony wydarzenia. Nad przebiegiem obrad, sprawowało pieczę dwóch współprzewodniczących, Witold Jaworski i Cezary Świerszcz. Dwie godziny merytorycznych dyskusji, pozwoliły nakreślić ramy agendy 5. odsłony kongresu.

Problem start-upów na rynku polskim został dostrzeżony podczas Posiedzenia Rady Programowej. Stan ich  tworzenia i rozwoju pozostawia dużo do życzenia. Kluczowi eksperci z zakresu nowoczesnych ubezpieczeń zgodnie stwierdzili, że tę kwestię należy włączyć do programu wiosennej edycji wydarzenia. Obecny stan rzeczy wynika z brakujących narzędzi do rozwoju insurtechów, a także trudności w pozyskiwaniu finansowania wynikających z regulacji. Debaty będą również poruszać kwestie telemedycyny, cyberbezpieczeństwa i open insurance. Nie zabraknie dyskusji poświęconych relacji z klientem i skutecznym metodom na podtrzymanie tej więzi. Prelegenci zwrócą również uwagę na relację z partnerami. Kwestia API Economy będzie w centrum zagadnień, o których będą traktować debaty 5. edycji wydarzenia.

Te i inne kwestie znajdą się w agendzie najbliższej odsłony InsurTech Digital Congress, która w całości zostanie przedstawiona już niebawem.

Zapraszamy do zapoznania się z  fotorelacją z Posiedzenia Rady Programowej.