Odpowiadając na pięć pytań mogą Państwo zdobyć zniżkę na projekty MMC Polska.
Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Adres e-mail


Czy jest Pan/Pani usatysfakcjonowany/a doborem tematyki i prelegentów ostatnich edycji FinTech & InsurTech Digital Congress?


Jakie są Państwa sugestie dotyczące kwestii merytorycznych nadchodzącej edycji FinTech & InsurTech Digital Congress?


Która sesja Pana/Pani zdaniem była najbardziej wartościowa podczas ostatniej edycji FinTech & InsurTech Digital Congress?

PANEL INAUGURACYJNY FINTECH & INSURTECH DIGITAL CONGRESS

FinTech
Dzień 1

REGULACJE - PODEJŚCIE PRAKTYCZNETALENT CHALLENGECLOSING SPEECH – Dorota Zimnoch

InsurTech
Dzień 1

ROZWIĄZANIA INSURTECH - PRZYKŁADY WDROŻEŃSKUTECZNE MODELE BIZNESOWEDATA ANALYTICS + AI/MACHINE LEARNING

FinTech
Dzień 2

OPENING SPEECH – Martin ZalewskiPŁATNOŚCITECHNOLOGIEB2B SERVICE DELIVERY

InsurTech
Dzień 2

CZY UBEZPIECZYCIELE ROZUMIEJĄ ZMIENIAJĄCYCH SIĘ KLIENTÓW?TELEMEDYCYNA - TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE ZDROWIUIoT i TRENDY W ROZWOJU TECHNOLOGIILABY – JAK W FIRMACH UBEZPIECZENIOWYCH WDRAŻAĆ INNOWACJE?HR CHALLENGE: W POSZUKIWANIU TALENTÓW


Dodatkowe uwagi dotyczące wystąpień


Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a uczestnictwem lub współpracą podczas kolejnej edycji wydarzenia?

Tak jestem zainteresowany/a uczestnictwem proszę o kontaktTak, jestem zainteresowany/a współpracą, proszę o kontaktNie, nie jestem zainteresowany/a
Wyrażam zgodę na używanie przez MM CONFERENCES S.A. z siedzibą w Warszawie (00 – 241), ul. Długa 44/50, oraz podmioty z grupy kapitałowej MMC telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.).Wyrażam zgodę na otrzymywanie od MM CONFERENCES S.A. z siedzibą w Warszawie (00 – 241), ul. Długa 44/50, oraz podmiotów z grupy kapitałowej MMC informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. Zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00 – 241), ul. Długa 44/50, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences, (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. Zm.).


Administratorem danych osobowych jest MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300045, REGON 141312256, wysokość kapitału zakładowego: 536.756,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości.