W ramach FinTech&InsurTech Digital Congress organizujemy warsztat skierowany  do sektora ubezpieczeniowego. Jednodniowy workshop odbędzie się dzień przed kongresem.

Grupa docelowa:

 • Firmy Ubezpieczeniowe
 • TFI
 • Firmy Leasingowe
 • Domy Maklerskie

Stanowiska/Działy:

 • Sprzedaż
 • Obsługa Klienta
 • Produktu
 • Kanałów elektronicznych

Poziom:

 • Dyrektor / Head of
 • C-Level
 • Zarząd

W związku z postępującą cyfryzacją, sektor bankowy, ubezpieczeń, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz firmy leasingowe, przechodzą szeroką rewolucję technologiczną, która jest efektem rekomendacji UOKiK w zakresie komunikacji z klientem i najlepszych praktyk w zakresie stosowania trwałego nośnika. Celem warsztatu jest przedstawienie instytucjom o wyżej wymienionym profilu szans, jakie wynikają z implementacji technologii trwałego nośnika w procesie komunikacji z klientem. Coraz więcej umów zawieranych jest w kanałach zdalnych, co wymaga nowych rozwiązań, które zapewnią przestrzeganie praw konsumenckich m.in. medium, które służy do przekazywania klientom dokumentów, musi zapewniać niezmienność treści dokumentu oraz jego dostępność nawet po zakończeniu trwania umowy z klientem.

Partnerzy Technologiczni