Zapraszamy przedstawicieli mediów do zgłaszania akredytacji dziennikarskiej w
FinTech Digital Congress i InsurTech Digital Congress za pomocą dostępnego formularza.

Zgłoszenia można przesyłać do 4 grudnia 2023 r.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku organizator przesyła potwierdzenie akredytacji.*

Wybierz dni, w których weźmiesz udział:

1. dzień2. dzień2 dni

Dane osobowe:

Regulamin

 1. Akredytacja upoważnia do bezpłatnego uczestnictwa w konferencji.
 2. Akredytacja obejmuje: prelekcje, materiały dotyczące konferencji oraz networking on-line.
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy państwu potwierdzenie udziału.
 4. Rezygnację z udziału należy przesłać mailem na adres organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 6. Niniejsza akredytacja jest imienna i nie może zostać przekazane osobie trzeciej.
 7. Udział w Kongresie obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Kongresu;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej


MMC POLSKA to jak zawsze najwyższa jakość wydarzeń dla każdego sektora. Hybrydowa formuła kongresu pozwala połączyć tradycyjne spotkanie z aktywnością online na dedykowanej platformie. Dzięki temu możemy kontynuować ideę kongresu, zachowując bezpieczeństwo zgodne z obowiązującymi standardami.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

s.zielinska@mmcpolska.pl