Wstępny Program
14.FinTech & 13. InsurTech Digital Congress* 

8:30 – 9:00 Rejestracja Gości

 9:00 – 9:10 Uroczyste Otwarcie Kongresu

BLOK BIZNES W DYNAMICZNYM ŚRODOWISKU

 9:10 – 9:30 Wystąpienie Inauguracyjne Przewodniczących Rady Programowej

9:30 – 10:15 Długoterminowe przetrwanie jako cel biznesowy

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, gotowość na ryzyko jest kluczowa dla sukcesu. Debata koncentruje się na konkretnych działaniach w kontekście omawianych kwestii, umożliwiając głębszą refleksję nad dostosowaniem się do zmieniających się warunków rynkowych.

Debata:

 • Gotowość na ryzyko. Jak skutecznie działać w warunkach niepewności i zwiększać naszą gotowość do ryzyka w praktyce i skutecznie zarządzać
  ryzykiem?
 • Kultura innowacyjności a otwartość na ryzyko. Jakie strategie i narzędzia można wdrożyć, aby lepiej chronić się przed ryzykiem kompleksowym?
 • Rozwój rynku gospodarczego dzięki zmianom technologicznym i prawnym. Jak przekuć te ryzyka w przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa?
 • Jak zmienia się klient i w jaki sposób firmy mogą dostosować swoje praktyki do tych zmian?
 • Efektywne modele biznesowe. Jakie praktyczne strategie i umiejętności są niezbędne do zachowania równowagi w biznesie przy jednoczesnym
  wzroście i skalowaniu w wymagającym rynku?

10:15 – 10:25 Kompleksowe zarządzanie ryzykiem. Strategie i narzędzia w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym

Case study/Firechat banku i ubezpieczeń/fintech:

10:25 – 10:35 Innowacje technologiczne i ewolucja prawna. Korzyści i wyzwania na rynku gospodarczym

Case study

BLOK NOWE HORYZONTY BIZNESU

10:35 – 10:50 Sygnały nowych trendów

 • Jak firmy badają środowisko sygnałów, które przekształcają się w trendy? Zalążki pierwszych trendów.

Firechat/Debata 2+1/Raport

cz.1 Klient w Centrum. Klucz do Współczesnych Finansów

10:50 – 11:00 Adaptacja strategii firmy do zmieniających się oczekiwań klientów. Skuteczne dostosowanie praktyk biznesowych

Prezentacja wprowadzająca

11:00 – 11:35 Customer Experience. Klucz do Współczesnych Finansów

Debata skupia się na nowoczesnym Customer Experience i ‚humanizacji’ bankowości, dostosowywaniu się do rynku finansowego, zrównoważonych finansach i korzyściach płynących z ESG w sektorach.

Debata:

 • Ewolucja klienta na rynku. Jak wygląda współczesny Customer Experience? Jakie kroki można podjąć, aby dostosować się do nowych realiów?
 • ‚Humanising’ banking jako priorytet dla rozwijających się banków i fintechów. Nacisk na tworzenie i dostarczanie nowych, unikalnych rodzajów
  produktów i usług finansowych dla klientów
 • Open data a potencjał ich wykorzystania w kontekście customer experience
 • W jaki sposób zrównoważone i odpowiedzialne finanse mogą wpłynąć na klientów i gospodarkę?
 • Jakie korzyści można uzyskać z wdrażania zasad ESG w sektorze biznesowym?

11:35 – 11:45 Przejrzystość ESG. Nowoczesne technologie ESG w ubezpieczeniach

Raport

11:45 – 12:15 PRZERWA NETWORKINGOWA

cz.2 Tech Transformations. Adapting to the New Era

12:15 – 12:30 Czy i jak AI ma szansę zrewolucjonizować branżę finansową?

 • Jak radzić sobie z wyzwaniami

Debata oksfordzka

12:30 – 12:40 Wykorzystanie AI do poprawy Customer Experience przy zakupie ubezpieczeń komunikacyjnych

Case study

12:40 – 12:55 Silne uwierzytelnianie i ochrona danych w finansach. Przypadek walki z cyberzagrożeniami

Case study

12:55 – 13:30 Data & RegTech

Debata skoncentruje się na praktycznym wykorzystaniu technologii, regulacji
danych i konkurencyjnych przewag w sektorach finansowym i ubezpieczeniowym.

Debata:

 • Inteligentna automatyzacja, czyli jak wykorzystać potencjał zaawansowanej technologii i ekosystem danych aby przyniósł korzyści dla ubezpieczycieli i banków?
 • Transparentność polityki informacyjnej. Jak to się ma do przechowywania danych klienckich oraz w jaki sposób są one wykorzystywane do wspierania różnorodnych preferencji?
 • Uwolnienie potencjału danych dla sektora ubezpieczeniowego. Bezpieczeństwo i dzielenie się danymi. Dane jako siła napędowa w budowaniu i poszukiwaniu przewag konkurencyjnych.
 • Data Act – kolejny krok na drodze do realizacji europejskiej strategii w zakresie danych. Jak rynek może przygotować się do nadchodzących zmian? Zaangażowanie podmiotów w zakresie analityki danych.
 • Regulacje a technologie finansowe i ubezpieczeniowe. Praktyczne implikacje i rola RegTechu.
 • Otwarte Finanse – rozporządzenie FIDA. Rozszerzenie idei otwartej bankowości na inne obszary rynku finansowego, w tym na ubezpieczenia.
 • Regulacje ESG dla instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. W poszukiwaniu przewag konkurencyjnych w obszarze zrównoważonego finansowania.

13:30 – 13:40 Roadmapa regulacyjna a nowe modele biznesowe kryptowalut

Case study

13:40 – 14:05 MedTech – zaufanie do danych

Debata dotyczy ochrony danych medycznych w MedTech oraz wpływu połączenia danych finansowych z medycznymi na przyszłość, uwzględniając możliwości i ograniczenia nowych technologii w opiece zdrowotnej.

 

Debata 2+1 / 3+1

 • Wrażliwe dane w MedTech. Bezpieczne przetwarzanie i ochrona prywatności.
 • Połączenie danych finansowych z danymi medycznymi. W jaki sposób może to wpływać na naszą przyszłość?
 • Jakie są możliwości i ograniczenia stosowania nowych technologii w diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu pacjentów?

14:05 – 14:15 Czy innowacyjność poprawia bezpieczeństwo pacjenta i bezpieczeństwo świadczeniodawcy?

Case study

14:15 – 15:00 LUNCH

BLOK STARTUP ECOSYSTEMS REVIVAL

15:00 – 15:15 cz.1 How is it now?

 • Wyzwania dotyczące finansowania. Jak ewoluuje rynek finansowania? Czy zmieniła się polityka finansowania?
 • Dlaczego inwestycje venture capital w Polsce oraz na świecie spadają?
 • Jakie są główne trudności związane z pozyskiwaniem finansowania dla nowych startupów?

Rozmowa 1/1

15:15 – 15:30 cz.2 Market Outlook

 • Jakie są obecne wyzwania i obawy związane z ryzykiem inwestycyjnym? Jak przedsiębiorcy radzą sobie z minimalizacją tego ryzyka?
 • Jakie są obecne trendy na rynku finansowania startupów? Czy istnieją konkretne sektory lub technologie, które przyciągają największe inwestycje?
 • W jaki sposób banki i ubezpieczyciele reagują na rozwój fintech i insurtech oraz czy widzą potencjał do współpracy ze startupami?

Rozmowa 1/1

15:30 – 15:45 cz.3 What’s next?

 • Jakie działania należy podjąć, aby było lepiej?
 • Jak budować ekosystem technologiczny? Jak wspierać powstające startupy, aby w przyszłości stały się motorem
  gospodarki? (międzynarodowa perspektywa)
 • Jak znaleźć równowagę między redukcją kosztów a jakością i innowacyjnością w warunkach finansowania? Strategie na przyszłość.

Rozmowa 1/1

BLOK Redesign of the Financial and Insurance Sector

15:45 – 15:55 Zmieniający się kształt płatności. Fintech i przyszłość finansów / Innowacyjne płatności w fintech. Droga do efektywności

Case study

15:55 – 16:30 Redesign of the financial and insurance sector

Debata skupia się na przyszłości bankowości, analizując, czy banki kierują się ku e-commerce, czy pozostaną przy embedded finance. Ponadto przyjrzy się cyfrowej transformacji, dojrzałości cyfrowej banków oraz korzyściom i wyzwaniom związanym z cyfryzacją w branży fintech i insurtech.

Debata 3+1

 • Jak będzie wyglądała bankowość za kilka lat? Czy banki będą podążać w stronę e-commerce czy nadal wspierać embedded finance?
 • Cyfrowy komfort. Jak technologia cyfrowa rewolucjonizuje branżę fintech i insurtech?
 • Dojrzałość cyfrowa banków i ubezpieczycieli. Jak dostosowują się do nowych wymogów?
 • Digitalizacja i cyfryzacja w branży bankowej i ubezpieczeniowej, czy istnieje optymalny poziom cyfryzacji? Korzyści związane ze współpracą z fintechami i insurtechami.
 • Rewolucja płatności w branży fintech. Jak innowacje zmieniają sposób, w jaki płacimy i zarządzamy finansami? Rozwój softposów.

16:30 ZAKOŃCZENIE KONGRESU

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie oraz do zmiany miejsca i daty wydarzenia