PROGRAM FINTECH & INSURTECH DIGITAL CONGRESS

Dzień I – 28 września 2020

9:30 - 9:40 Uroczyste Otwarcie

9:40 - 11:40 Blok inguracyjny: Pandemic Impact

9:40 - 10:00 Mindset change – mindset pivot

 • New Reality. Radykalna zmiana, ale nie rewolucja
 • Fintech jako katalizator branż w rzeczywistości postcovidowej
 • Przyspieszenie digitalizacji przez Covid

10:00 - 10:10 Pandemic Impact of fintech & insurtech's ecosystem - spojrzenie holistyczne

Keynote speech

10:10 - 10:20 W co warto inwestować? Jak wygląda polski fintech? (TBC)

Keynote speech

10:20 - 10:55 What’s next? Future of the Polish Economy

Debata

 • Podsumowanie 30 lat zmian gospodarczych w Polsce
 • Wizja rozwoju Polski. Na co postawić? Co będzie kołem zamachowym gospodarki?
 • Ekspansja zagraniczna wspierana przez Państwo
 • Rola Państwa w transformacji ekonomicznej. Proces adaptacji do zmian w MŚP – przyspieszenie automatyzacji
 • Zaangażowanie Państwa w czasach kryzysu
 • Digital New Economy. Powstawanie nowych inicjatyw i korzyści dla całości społeczeństwa
 • Polska jako miejsce atrakcyjne dla inwestorów
 • Stabilizacja gospodarki. Czy w kryzysie można doszukać się szansy na rozwój dla swojego biznesu
 • Technologie fintech i automatyzacja procesów jako sposób na budowanie przewag konkurencyjnych

10:55 - 11:20 Pivot – adaptacja zmian w ujęciu cross-sektorowym

Debata

 • Game changer – jak zmieniły się zasady funkcjonowania firm w czasach kryzysu
 • Jak zarządzać firmą, żeby dopasować się do zmieniających się potrzeb i transformującego się ekosystemu?
 • Stabilność spółek sektora finansowego w dobie pandemii. Jak będzie wyglądał polski fintech?
 • Fintech jako dostawca kompleksowych rozwiązań na kompleksowe problemy
 • Jak Polacy pivotują ze swoimi inwestycjami – zmiana funkcjonalności produktów
 • Zmiana kultury organizacji (agile) i elastyczne myślenie jako warunek konieczny

11:20 - 11:30 Jak zmiany w innych branżach przekładają się na zmiany w fintechu i insurtechu? Fintech dla retail - elastyczność, kreatywność i innowacyjność. New consumer reality

speech

11:30 - 11:40 FinTech w sektorze ubezpieczeń – przedefiniowanie myślenia o przyszłości ubezpieczeń

speech

11:40 - 12:00 Przerwa

12:00 - 12:20 Think Global - New Reality

Debata 2+1

 • De-globalization?
 • Co teraz może być determinantem sukcesu? Jak spółka CEE powinna myśleć o swoim biznesie globalnie w nowej rzeczywistości?
 • Odejście od wertykali. Patrzymy horyzontalnie i szukamy nowych pól wzrostu
 • Relokacja zaplecza produkcyjnego dla rynków zachodnich

12:20 - 13:30 FinTech & InsurTech Stage
Wygrani dzięki technologii. New implementation

 • Case 1: Wdrożenie AI w cloudzie.
 • Case 2: Dostępność usług chmurowych – automatyzacja
 • Case 3: Rozwój Sandboxa rozliczeniowego oparty na technologii blockchain
 • Case 4: Biometria
 • Case 5: Platforma dla fintechów z wykorzystaniem elementów machine learning
 • Case 6: Wykorzystanie AI w procesie wykrywania przestępstw ubezpieczeniowych
 • Case 7: Automatyzacja kluczowych procesów i funkcjonowanie w środowisku internetowym jako katalizator zmiany dla branży finansowej
 • Case 8: Telematyka. Zbieranie i wykorzystanie danych telematycznych
 • Case 9: E-podpis, autentyfikacja

13:30 - 14:25 Future will be open. Open Banking & Open Data Economy

13:30 - 13:50 Paytech – szersze zastosowania, np. identyfikacja, przejmowanie przez instytucje finansowe niektórych funkcji bankowych

Wprowadzenie/ speech

13:50 - 14:00 Czy na open banking da się budować nowy model biznesowy?

Case

14:00 - 14:25 Future will be open. Open Banking & Open Data Economy

Debata

 • Czy Open Banking pójdzie do przodu?
 • PSD2 w kierunku PSD3. Dostęp do informacji o rachunku płatniczym AIS
  • Możliwości w kontekście dyrektywy PSD2 i ich wpływu na rynek konsumenta
  • Europejska Inicjatywa Płatnicza (EPI) – system płatniczy z własnymi kartami dla konsumentów i handlowców w Europie, cyfrowy portfel i przelewy P2P
  • API Technology – Banking Technology
  • CCD – dyrektywa o kredycie konsumenckim
 • Tajemnica bankowa a open banking – szanse i wyzwania dla biznesu (zaprosić KNF). Usprawnienia w regulacjach
 • Jak w Polsce działa open banking i czy działa?

PROGRAM FINTECH & INSURTECH DIGITAL CONGRESS

Dzień II – 29 września 2020

9:45 - 10:00 Dopasowanie się do nowego paradygmatu klienta

Debata

 • Struktura klienta cyfrowego – na ile kilka ostatnich miesięcy wpłynęło na przyspieszenie jego korzystania z rozwiązań cyfrowych, szczególnie w e-commerce?
 • Klient cyfrowy jako klient ostrożny i wymagający
 • Szerokie spojrzenie na klienta nie tylko przez pryzmat obszaru swojej działalności – Value added service
 • Identyfikacja potrzeb klienta i dostosowanie modelu biznesowego do klienta

10:00 - 10:30 Nowe modele biznesowe. Perspektywy rozwoju sektora ubezpieczeń

Debata

 • Finsurtech - nowy model biznesowy
 • Pure Direct i rozwój call center w czasach lockdownu
 • Modernizacja infrastruktury cyfrowej. Firmy ubezpieczeniowe na całym świecie zwiększają inwestycje w IT
 • Otwartość ubezpieczycieli na nowe projekty onlinowe wspierające sprzedaż i funkcjonowanie branży
 • Czy ubezpieczyciel ma być insurtechem? Future of isurance
 • Klientocentryzm vs polisocentryzm. Ubezpieczyciele muszą skupić się na kliencie i zdobywać jego zaufanie.
 • Zmiana zapotrzebowania na ubezpieczenia zdrowotne i ubezpieczenia na życie. Zmiana świadomości klientów w zakresie posiadanego ubezpieczenia. Odejście od ceny na korzyść zakresu ubezpieczenia
 • Z kim i gdzie szukać innowacji i szans na rozwój branży?
 • Insurtech dla e-commerce. Ubezpieczenia ryzyk dla retailu digitalowego

10:30 - 11:15 Zdrowie

10:30 - 10:40 Jak narzędzia technologiczne zmieniały opiekę medyczną w czasach lockdown

Case

10:40 - 10:50 Technologie w opiece nad seniorami. Ekosystem usług senioralnych. Obsługa alertów, wirtualni asystenci, voiceboty

Case

10:50 - 11:15 Rozwój telemedycyny i inspiracje telemedyczne

Debata

 • Mindset pivot w myśleniu o współpracy sektora opieki medycznej
 • Prewencja zdrowotna w ujęciu nowych technologii i ich zastosowanie dla ubezpieczeń przez pryzmat COVID-19
 • Akceleracja telemedycyny. Finansowanie potencjału nowych rozwiązań telemedycznych przez sektor ubezpieczeń
 • Podmioty venture’owe w grupach jako akcelerator rozwoju
 • Główne obszary działalności badawczo-rozwojowej i inwestycyjnej w zakresie opieki zdrowotnej

11:15 - 11:55 Wiarygodne medycznie narzędzia diagnostyczne – Helth checkers w praktyce (TBC)

 • Czy znane dziś metody zapewniają budowanie wystarczających rozwiązań do zdalnej diagnostyki?
 • The future of the health-care diagnostics. Algorytmy automatyczne AI – jako narzędzie podejmujące decyzje kliniczne.
 • Rozwiązania Health Checker i rozwój ubezpieczeń zdrowotnych
 • Ewidence Based Medicine – czy podejmiemy wdrożenia bez dowodów?
 • Pacjent i zaufanie do automatycznej diagnozy
 • Automatyzacja pierwszych kroków diagnostycznych czyli Symptom Checker – co dalej?
 • Certyfikacja narzędzi diagnostycznych

11:55 - 12:30 Przerwa

12:30 - 13:55 Fintech jako katalizator branż i element ekosystemu

12:30 - 12:45 Prezentacja Raportu Start-up the Bank (TBC)

Wprowadzenie/ Raport

12:45 - 13:05 Cz. 1. Fintech dla Retail & E-commerce

Debata

 • Jak będziemy rozwijać technologie paymentowe?
 • Transakcyjność onlinowa - płatności bezgotówkowe
 • Invisible Payments w trosce o klienta i rozwój branży
 • E-commerce - personalizacja i automatyzacja
 • Autonomiczne sklepy we współpracy z firmami technologicznymi
 • Technologie dla Soft POS

13:05 - 13:15 Zakupy na kredyt. Karty płatnicze dla lendtechów (TBC)

Case

13:15 - 13:45 Cz. 2. Fintech dla Consumer Finance

Debata

 • Mobile jako przyszłość rynku CF
 • Instrumenty do finansowania potrzeb
 • Przyszłość tanich pożyczek. Wzrost znaczenia i dostosowania do potrzeb rynku firm pożyczkowych
 • Kredyty konsumenckie i consumer finance jako wielkie wyzwanie dla branży fintech

13:45 - 13:55 Ewolucja modeli biznesowych na rynku Consumer Finance – adaptacja organizacji do zmian otoczenia

Jak ewoluował rynek, banki, firmy pożyczkowe i pośrednicy

Case

13:55 - 14:30 Rozwiązania agencyjne

13:30 - 14:25 Future will be open. Open Banking & Open Data Economy

13:55 - 14:05 Narzędzia do zdalnej pracy agentów

Case

14:05 - 14:30 Rozwiązania agencyjne

Debata

 • Synergia na linii ubezpieczyciel – agent. Co ubezpieczyciel lub firmy technologiczne mogą zrobić dla agentów?
 • Agenci pod parasolem ochronnym
 • Czym się różnią strategie firm ubezpieczeniowych w tym obszarze – wykorzystanie technologii vs. wykorzystanie agentów
 • Dla agentów i o agentach. Czy są narzędzia dla nich. Czy agenci stali się bardziej insurtechowi. Praca w warunkach nietypowych.
 • Rozwój agenta i wzmocnienie konkurecyjności - sprzedaż hybrydowa i zdalna jako element rozwoju branży agencyjnej
 • Z offlinu na online. Zmiany w zachowaniach konsumenckich

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie oraz do zmiany miejsca i daty wydarzenia