Wstępny zakres tematyczny

15.FinTech & 14. InsurTech Digital Congress

BLOK NEW CHALLENGES & NEW OPPORTUNITIES

W obliczu dynamicznie zmieniającego się krajobrazu biznesowego, innowacyjne strategie zarządzania ryzykiem stają się kluczowym elementem dla instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. W miarę ewolucji biznesu, sektory fintech i insurtech stają w obliczu nowych wyzwań i możliwości, co wskazuje na potrzebę adaptacji do szybko zmieniających się realiów. Jak nadążyć za postępem i innowacjami?

Embedded Finance and the Rise of Insurtech

Wystąpienie inauguracyjne Przewodniczących Rady Programowej

Wystąpienie Keynote Speech

New challenges & new opportunities

Debata inauguracyjna

Odkrywanie potencjału embedded finance w działaniu

Case study

Embedded in the spotlight

Debata

Innowacje w segmencie finansowania samochodów (TBD)

Case study

Tech-savvy. Sztuka innowacji w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym

Debata

Fintech gra w zielone. Kierunek zrównoważony rozwój

Case study

BLOK PRZEMIANY NA HORYZONCIE

Przemiany na horyzoncie rysują się jako dynamiczny krajobraz, gdzie sztuczna inteligencja staje się kluczowa, a jej ewolucja prowadzi do głębszej integracji usług w codziennej aktywności użytkowników. Kluczowym rozwiązaniem przezwyciężenia trudności w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym może okazać się skuteczne zrozumienie klienta, otwartość na innowacje oraz dostosowanie się do zmian. Jak tego dokonać, jak to zrozumieć i jak się zabezpieczyć przed ryzykami z tym związanymi?

Innowacyjne finanse - wykorzystanie sztucznej inteligencji

Speech

AI. Risk or advantage?

Debata

Innowacyjne strategie zarządzania ryzykiem: Rewolucja w kosztach i ryzyku dzięki automatyzacji AML i procesów weryfikacyjnych KYC/KYB

Case study

Bezpieczeństwo i uwierzytelnianie (TBD)

Case study

RegTech (TBD)

Case

Security & Data & RegTech

Debata

Healthtech w kontekście danych (TBD)

Debata 2 + 1