Podsumowanie posiedzenia Rady Programowej
FinTech & InsurTech Digital Congress
z dnia 16 lipca 2021 r.

Szanowni Państwo,
Podsumowanie zawiera propozycje tematów, które wybrzmiały podczas posiedzenia Rady. Serdecznie zachęcam Państwa do kontaktu i przesyłania swoich uwag i sugestii. Poniższe tematy nie są agendą, tylko tworzą jej zakres. Finalny kształt tematów i ostateczna kolejność bloków zostanie ustalona po zakończeniu konsultacji.

Bardzo prosimy o:

 • wskazywanie osób do WYSTĄPIEŃ, CASÓW
 • wskazywanie siebie lub propozycji innych osób do udziału w DEBATACH
 • skracanie lub rozszerzanie wskazanych tematów

Proszę o przesyłanie Państwa sugestii do 6 sierpnia 2021 r. do końca dnia

Fintech 2.0. - Valuacja branży fintech

Keynote speech:

Fintech w procesie ewaluacji. Ocena i wycena łańcucha wartości fintechów

Fintech 2.0. - główny element wkomponowany w modele budowania wartości w biznesie

Debata/ Debata 2+1 :

Jesteśmy w nowej fali, Fintech 2.0, w której fintech staje się z natury bardziej powiązany z gospodarką. Poprzednia fala technologii finansowych koncentrowała się przede wszystkim na cyfrowej dystrybucji istniejących produktów i usług. 

 • The future is now - fintech jako część gospodarki i dużego ekosystemu
 • Jak zmieni się sektor finansowy i gospodarka cyfrowa w najbliższej dekadzie? 
 • Jak wyglądać będzie fundamentalne przeprojektowanie cyfrowych usług finansowych?

Case: Start-up’s valuation – droga od startupu do dojrzałego fintechu. Przykład scalowania biznesu - procesy, wdrożenia, wyzwania

Case: Value generation – atrakcyjność fintechu z punktu inwestycji i inwestora

 • Zmiana spojrzenia i percepcji branży
 • Jak wyglądają polskie fintechy i sturtupy w tym łańcuchu wartości?
 • Zmiany prowadzenia biznesu w startupach – nowa architektura tworzenia value chain

Rozwiązania fintech i insurtech w ocenie tradycyjnych podmiotów na rynku

Speech: Wyzwania w budowaniu fintechów nowej ery

 • Zmiana kierunku w prowadzeniu biznesu fintechowego. Przejście działalności z modelu z B2C na B2B
 • Fintechy jako enterprise software providers

Fintechs are bigger than banks…

Debata 2+1 :

 • Fintech jako dojrzały biznes. Jak wyceny odzwierciedlają rzeczywistą kondycję spółek
 • Czy polska bankowość się kończy?
 • Akceleracja Embedded Finance
 • Nowe modele biznesowe banków, neo-banki
 • Subscription economy w bankowości

Case: Rozliczenie z Open Banking. Wykorzystanie open API i open bankingu - identyfikacja tożsamości online

Insurtechs are bigger than insurers…

Debata 2+1 :

 • Shall insurers disappear or shall they start building value?
 • Zwiększona świadomość ubezpieczycieli i poczucie potrzeby inwestowania i poszukiwania wartości w insurtechach
 • Embedded insurance, czyli rynek szacowany na trzy biliony dolarów
 • Ubezpieczenia on demand i elastyczność produktów ubezpieczeniowych
 • Insurance as-a-service

Let’s talk about fintech & insurtech trends

Case 3x10 minut

 • Joint venture w Nowe modele współpracy Ubezpieczenia + firma technologiczna = budowa nowego kanału – Affinity, czyli Embedded Insurance
 • Zastosowanie blockchain i możliwości jakie otwiera on w zakresie bezpieczeństwa transakcji bankowych
 • Propozycje casów/wystąpień istotnych trendów z obszaru fintech i insurtech

Innowacje od kuchni, czyli jak je robić i finansować?

Case: Na co idą inwestycje i w co warto inwestować w Polsce i w Europie?

Jak “dowozić” innowacje? Venture building i spin-offy, czy projekty korporacyjne?

Debata:

 • Nowe podejście do budowania ubezpieczeń. Budowanie spółek zewnętrznych. 
 • Funkcjonowanie ubezpieczeniowych startupów jako spółek niezależnych od firm ubezpieczeniowych. Venture building – budowanie przez ubezpieczycieli startupów. 
 • Czy trzeba być świętym i bogatym, żeby zostać aniołem biznesu?
 • Dostęp do finansowania na rynku polskim i rynkach zachodnich

VC& fund of fund investing – inwestycje VC w fundusze i w startupy

Debata 2+1

Fintech & InsurTech Stage. Best practice sharing

Od chmury do AI i VR: które technologie będą najbardziej transformujące, najbardziej popularne i przynoszące największe zyski? Co nowego pojawia się w fintechu i insurtechu?

Poniżej przedstawiamy propozycje casów/ use casów. Prosimy o wpisywanie się w poniższe zagadnienia z tematami, które w danym obszarze chcecie Państwo przedstawić podczas kongresu. Ostateczne tytuły ustalać będziemy wspólnie ze zgłaszającym akces do programu.

 • Trendy AI w rozwiązaniach bankowych i ubezpieczeniowych
 • VR w finansach – wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości w kanałach dystrybucji jako formy dotarcia do nowego odbiorcy
 • Cloud – wdrożenia i dopasowanie do oczekiwań i potrzeb firmy
 • Bezpieczeństwo w świecie nowych rozwiązań technologicznych wchodzących w świat finansowy i ubezpieczeniowy. Rozumienie ryzyk cyfrowych.
 • Rozwiązania crash reconstruction i technologie telematyczne 
 • Rosnąca rola 'from click to speak', tj. zastosowanie asystentów głosowych, botów i AI do obsługi klientów. Automatyczne chatboty
 • Wsparcie technologiczne dla aktuariuszy i windykatorów
 • Demo Experience - optymalizacja sprzedaży usług B2B
 • Rozwój publicznych usług cyfrowych.
 • Software dla agentów i brokerów. Efektywność i sprawna analiza potrzeb klienta
 • Możliwość monetyzacji danych ubezpieczeniowych w instytucjach finansowych i ograniczenie ryzyka ubezpieczeniowego
 • Biometria, RPA, backoffice-tech, augmented reality, ML, data analytics etc.
 • Propozycje innych tematów wystąpień

Talent Startup pitching session - International Fintech & Insurtech Startups Review

3-5 minutowe prezentacje i wystąpienia startupów. Demo, przykłady wdrożeń.

Wykorzystanie danych w obszarze ubezpieczeń i sektorze finansowym

Debata

 • Wszechobecne dane - gdzie po nie sięgać, jak je stosować, jak je integrować, jak z nich korzystać?
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej na bazie danych
 • Scoring ubezpieczeniowy i ocena ryzyka. Analityka danych
 • Data analytics & data science w sektorze finansowym i spółkach technologicznych jako klucz do budowania relacji z klientem

Case: Czy Fintechy oraz Insurtechy mogą współpracować w ramach przeciwdziałania wyłudzeniom? Korzyści ze współdzielenia danych między sektorami bankowym, pożyczkowym i leasingowym.

Case: Rosnąca rola partnerstw. Integracja rozwiązań i wykorzystywania danych w procesach decyzyjnych.

Ewaluacja hybrydowych i cyfrowych doświadczeń klienta. Komunikacja z klientem w 2022.

Debata

 • Istotne zmiany w zachowaniach klientów (B2C). Większa aktywność w online
 • W jaki sposób technologia wzmacnia relacje między konsumentami a markami 
 • Zaangażowanie i interakcja z klientami w ramach usług finansowych
 • Customer Experience - jak usprawnić zadowolenie klientów z cyfrowych doświadczeń?
 • Zmiana wyboru kanałów dostarczenia produktu
 • Czy podmioty pozafinansowe przejmą relację z klientem
 • Wykorzystanie możliwości personalizacji w celu zwiększenia zaangażowania klientów

Case: Cookie-less world. Przyszłość privacy - zwiększenie prywatności i bezpieczeństwa użytkowników.

Rozwój i budowanie wartości rynku płatności

Debata

 • Atrakcyjność bezgotówkowych płatności zintegrowanych
  • płatności mobilne
  • płatności online – jako perfekcyjne płatności
 • E-commerce i retailtech jako branże napędzające fintech
 • Intuicyjność i bezpieczeństwo w kontekście innowacyjnych rozwiązań płatniczych
 • Płatności, które zmieniają modele biznesowe. Wprowadzanie rozwiązań podążających za zmianami upodobań i potrzeb klientów.
 • Tradycyjne rozwiązania płatnicze w erze post-covid

Case: Uwierzytelnianie tożsamości w potwierdzaniu transakcji bezgotówkowych

Telemedycyna i upowszechnianie się rozwiązań telemedycznych

Debata

 • Przyszłość służby zdrowia i rola ubezpieczycieli
 • Ubezpieczyciele jako dostawcy usług zdrowotnych
 • Rozbudowa ofert produktów ubezpieczeń zdrowotnych na serwisy zdrowotne
 • Firmy medyczne chętniej wchodzą w ubezpieczenia, nie tylko zdrowotne – nowa strategia czy potrzeba rynku?
 • Inwestycje środków publicznych w profilaktykę zdalną i upowszechnienie się rozwiązań TECH-owych
 • Ewaluacja urządzeń telemedycznych – działanie modelu biznesowego w formule profilaktyka + technologia
 • Wykorzystanie i ustrukturyzowanie aplikacji mobilnych monitorujących zdrowie – efekt upowszechnienia

Case: Zastosowania asystentów głosowych w telemedycynie. Prawidłowe zasady podziału kompetencji pomiędzy asystentów i konsultantów.

Case: Wdrożenia telemedyczne. Zapotrzebowanie na E-lekarza