Program
14.FinTech & 13. InsurTech Digital Congress* 

8:30 – 9:00 Rejestracja Gości

 9:00 – 9:05 Uroczyste Otwarcie Kongresu

BLOK BIZNES W DYNAMICZNYM ŚRODOWISKU

 9:05 – 9:25 Revival Era: Future-Proofing Financial Technology

Wystąpienie Inauguracyjne Przewodniczących Rady Programowej

Marcin Petrykowski
Przewodniczący
Rady Programowej
FinTech & InsurTech Digital Congress

Jan Kastory
Wiceprzewodniczący
Rady Programowej
FinTech & InsurTech Digital Congress

 9:25 – 9:40 Kompleksowe podejście do zarządzania biznesem. Strategie, narzędzia, ryzyko

Agnieszka Jadczyszyn
Dyrektorka Zarządzająca ds. Operacji
mBank

9:40 – 10:15 Adaptacja i elastyczność na nowe wyzwania w biznesie

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, gotowość na ryzyko jest kluczowa dla sukcesu. Debata koncentruje się na konkretnych działaniach w kontekście omawianych kwestii, umożliwiając głębszą refleksję nad dostosowaniem się do zmieniających się warunków rynkowych.

Debata:

 • Gotowość na ryzyko. Jak skutecznie działać w warunkach niepewności i zwiększać naszą gotowość do ryzyka w praktyce i skutecznie zarządzać
  ryzykiem?
 • Kultura innowacyjności a otwartość na ryzyko. Jakie strategie i narzędzia można wdrożyć, aby lepiej chronić się przed ryzykiem kompleksowym?
 • Rozwój rynku gospodarczego dzięki zmianom technologicznym i prawnym. Jak przekuć te ryzyka w przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa?
 • Jak zmienia się klient i w jaki sposób firmy mogą dostosować swoje praktyki do tych zmian?
 • Efektywne modele biznesowe. Jakie praktyczne strategie i umiejętności są niezbędne do zachowania równowagi w biznesie przy jednoczesnym
  wzroście i skalowaniu w wymagającym rynku?

Prelegenci:

Weronika Dejneka
Prezes PZU Cash & Wiceprezes PZU Zdrowie

Paulina Skrzypińska
Chief Innovation Officer
BNP Paribas Bank Polska

Agnieszka Jadczyszyn
Dyrektorka Zarządzająca ds. Operacji
mBank

Marek Myszka
Head of Innovation
PKO Bank Polski

Moderator:

Marcin Petrykowski
Przewodniczący Rady Programowej FinTech & InsurTech Digital Congress
CEO Atende

10:15 – 10:25 Praktyczne strategie biznesowe. Jak zostać mistrzem nowoczesnej pracy w Chmurze dzięki AI

Case study:

Krzysztof Sobiesiński
Lead Solutions Consultant
OpenText

BLOK NOWE HORYZONTY BIZNESU

10:25 – 10:35 Ubezpieczenia jutra. Jak wykorzystać inspirujące trendy kształtujące przyszłość branży

 • Jak firmy badają środowisko sygnałów, które przekształcają się w trendy? Zalążki pierwszych trendów.

Raport

Katarzyna Królak-Wyszyńska
CEO
Innovatika

cz.1 Klient w Centrum. Klucz do Współczesnych Finansów

10:35 – 11:20 Customer Experience. Klucz do Współczesnych Finansów

Debata skupia się na nowoczesnym Customer Experience i ‚humanizacji’ bankowości, dostosowywaniu się do rynku finansowego, zrównoważonych finansach i korzyściach płynących z ESG w sektorach.

Debata:

 • Ewolucja klienta na rynku. Jak wygląda współczesny Customer Experience? Jakie kroki można podjąć, aby dostosować się do nowych realiów?
 • ‚Humanising’ banking jako priorytet dla rozwijających się banków i fintechów. Nacisk na tworzenie i dostarczanie nowych, unikalnych rodzajów
  produktów i usług finansowych dla klientów
 • Open data a potencjał ich wykorzystania w kontekście customer experience
 • W jaki sposób zrównoważone i odpowiedzialne finanse mogą wpłynąć na klientów i gospodarkę?
 • Jakie korzyści można uzyskać z wdrażania zasad ESG w sektorze biznesowym?

Prelegenci:

Aleksandra Buczkowska
Dyrektorka Zarządzająca ds. Produktów i Segmentów Klienckich Bankowości Detalicznej
mBank

Robert Butzke
Managing Director
Polisa Online

Małgorzata Kamińska
Dyrektor Zarządzająca Pionu Transformacji i Rozwoju Doświadczeń Klienta, Rzecznik Klienta
BNP Paribas Bank Polska

Monika Leżyńska
Członek Zarządu
Allianz

Magdalena Macko-Gizińska
Chief Customer Officer, Członkini Zarządu ds. relacji z klientami
Nationale-Nederlanden

Mariusz Ożga
Head of Strategy & Innovation Santander Consumer Bank

Marcin Żuchowicz
Prezes Zarządu
e-point

Moderatorka:

Katarzyna Plewa
Dyrektor zarządzająca do spraw relacji z klientem
PZU

cz.2 Tech Transformations. Adapting to the New Era

11:20 – 11:25 Future is Dollarro.Com

Pitch

Jakub Zygmunt
CEO & Founder
Dollarro.Com

11:25 – 12:00 Czy i jak AI ma szansę zrewolucjonizować branżę finansową?

Debata oksfordzka:

 • Jak radzić sobie z wyzwaniami
 • Czy sztuczna inteligencja może zastąpić tradycyjne modele analizy finansowej i doradztwa?
 • Czy sztuczna inteligencja wprowadza nowe zagrożenia dla stabilności finansowej? Czy może przyczynić się do inkluzji finansowej?

Prelegenci:

Karolina Marzantowicz
Strategic Advisor Co-Owner
A4BEE

Janusz Mieloszyk
Pierwszy Wiceprezes Zarządu, Pion Dystrybucji i Rozwoju Biznesu (CCO)
Nest Bank

Janusz Naklicki
Chief Strategy Officer
Synerise

Jakub Zygmunt
CEO & Founder
Dollarro.Com

Moderator:

Joanna Pruszyńska-Witkowska
Co-Founder
Future Collars

12:00 – 12:35 PRZERWA NETWORKINGOWA

12:35 – 12:45 Wykorzystanie AI do poprawy Customer Experience przy zakupie ubezpieczeń komunikacyjnych

Case study

Robert Butzke
Managing Director
Polisa Online

 12:45 – 12:55 Zabezpieczanie przyszłości fintechów. Obrona przed “Men in the Middle” w erze digitalizacji. FaaS AI case study

Case study

Zdzisław Grochowicz
Chief Product Officer
INCAT

12:55 – 13:10 Silne uwierzytelnianie i ochrona danych w finansach. Przypadek walki z cyberzagrożeniami

Case study

Krzysztof Góźdź
Sales Manager
Secfense

Marcin Bobruk
CEO
Sandis

13:10 – 13:25 Dostęp instytucji finansowej do danych 2030: open banking – finance – data

Prezentacja wprowadzająca

dr Krzysztof Korus
Partner
DLK Legal Korus

13:25 – 14:05 Data & RegTech

Debata skoncentruje się na praktycznym wykorzystaniu technologii, regulacji danych i konkurencyjnych przewag w sektorach finansowym i ubezpieczeniowym.

Debata

 • Inteligentna automatyzacja, czyli jak wykorzystać potencjał zaawansowanej technologii i ekosystem danych aby przyniósł korzyści dla ubezpieczycieli i banków?
 • Transparentność polityki informacyjnej. Jak to się ma do przechowywania danych klienckich oraz w jaki sposób są one wykorzystywane do wspierania różnorodnych preferencji?
 • Uwolnienie potencjału danych dla sektora ubezpieczeniowego. Bezpieczeństwo i dzielenie się danymi. Dane jako siła napędowa w budowaniu i poszukiwaniu przewag konkurencyjnych.
 • Data Act. Zaangażowanie podmiotów w zakresie analityki danych.
 • AI Act – szanse czy zagrożenia dla wykorzystania technologii sztucznej inteligencji w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych
 • Regulacje a technologie finansowe i ubezpieczeniowe. Praktyczne implikacje i rola RegTechu.
 • Otwarte Finanse – rozporządzenie FIDA. Rozszerzenie idei otwartej bankowości na inne obszary rynku finansowego, w tym na ubezpieczenia.
 • Regulacje ESG dla instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. W poszukiwaniu przewag konkurencyjnych w obszarze zrównoważonego finansowania.

Prelegenci:

Cezary Kisiel
Dyrektor ds. Sektora JST
Limitless Technologies

dr Krzysztof Korus
Partner
DLK Legal Korus

Łukasz Michalczyk
Chief Data Officer, Director of Data & Advanced Analytics Center
Link4

Magdalena Piech
Group Regulatory Affairs Director
Allegro

prof. dr hab. Agnieszka Słomka-Gołębiowska,
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
mBank

Moderator:

Ireneusz Wochlik
Board Member
AI LAW TECH Foundation

14:05 – 14:15 Wykorzystanie technologii blockchain w celu zwiększenia uwierzytelniania i bezpieczeństwa dokumentów

Case study

Michał Hackiewicz
Head of Sales and Business Development
Billon

14:15 – 14:50 MedTech, FinTech, InsurTech – zaufanie przy powierzaniu danych

Dobre usługi potrzebują dobrych danych, zaś kluczowe dane wnoszą klienci. Jak zatem budować zaufanie klientów do dostawców usług, aby wszyscy mieli pewność, że powierzane dane są bezpieczne i przetwarzane w uzgodnionym zakresie?

Debata

 • Wrażliwe dane w systemach biznesowych. Bezpieczne przetwarzanie i ochrona prywatności
 • Kiedy klient ufa, a kiedy się obawia, powierzając dane dostawcy usługi?
 • Łączenie danych finansowych i ubezpieczeniowych z danymi medycznymi. Jakie są szanse i zagrożenia? Jak może to wpływać na naszą przyszłość?

Prelegenci:

Ada Andruszkiewicz
Co-founder & COO
Talkie.ai

Mariusz Kłys
Dyrektor Departamentu Danych
Alior Bank

Ligia Kornowska
Prezes
Data Lake

Dominika Kozakiewicz
CEO
Aon Polska

Dominik Mazur
Founder & CEO
TakesCare

Moderator:

Andrzej Osuch
Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej
LUX MED

14:50 – 15:00 Profilaktyka zdrowotna jako kluczowy element Employee Value Proposition. Doświadczenia Siemens Healthineers

Speech

Piotr Kuskowski
Dyrektor ds. Marketingu i Strategii
Siemens Healthineers

BLOK ON THE WAY TO EMBEDDED FINANCE

15:00 – 15:40 Banks & Insurance companies on the way to embedded finance

Debata skupia się na przyszłości bankowości, analizując, czy banki kierują się ku e-commerce, czy pozostaną przy embedded finance. Ponadto przyjrzy się cyfrowej transformacji, dojrzałości cyfrowej banków oraz korzyściom i wyzwaniom związanym z cyfryzacją w branży fintech i insurtech.

Debata:

 • Jak będzie wyglądała bankowość za kilka lat? Czy banki będą podążać w stronę e-commerce czy nadal wspierać embedded finance?
 • Cyfrowy komfort. Jak technologia cyfrowa rewolucjonizuje branżę fintech i insurtech?
 • Dojrzałość cyfrowa banków i ubezpieczycieli. Jak dostosowują się do nowych wymogów?
 • Digitalizacja i cyfryzacja w branży bankowej i ubezpieczeniowej, czy istnieje optymalny poziom cyfryzacji? Korzyści związane ze współpracą z fintechami i insurtechami.
 • Rewolucja płatności w branży fintech. Jak innowacje zmieniają sposób, w jaki płacimy i zarządzamy finansami? Rozwój softposów.

Prelegenci:

Monika Kania
Regional Growth Director Central & Northern Europe
Vodeno

Michał Kempa
Dyrektor Działu FinTech i Technologii eCommerce
Alior Bank

Andrzej Pyka
Chief Transformation Officer
Santander Bank Polska

Magdalena Szczepańska
Head of Operations & Customer Service
Wiener, Compensa, InterRisk

Marcin Wąsikowski
Dyrektor Zarządzający Departamentu Sprzedaży i Współpracy z Partnerami
UNIQA

Moderatorka:

dr Anna Pastwa
Adiunkt, Katedra Transformacji Technologicznej
DELab UW

BLOK ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEMS REVIVAL

15:40 – 15:55 How is it now?

 • Jak ewoluuje rynek przedsiębiorstw? Transformacje rynkowe
 • Jak zmienia się skalowanie growth companies? Jakie strategie wykorzystać?
 • Jakie znaczenie ma elastyczność w modelach biznesowych dla firm, które rosną?

Firechat

Wiktor Namysł
General Partner
Orbit Capital

Krzysztof Bachta
Managing Partner
4growth VC

15:55 – 16:30 What’s next? Market outlook

Rozważane będą obecne wyzwania, trendy w finansowaniu startupów, reakcje sektora finansowego i ubezpieczeniowego na rozwój technologii oraz strategie wspierania innowacji i równowagi finansowej. Celem jest znalezienie rozwiązań na skalę międzynarodową.

Debata:

 • Jaka jest obecna sytuacja na rynku finansowania spółek technologicznych w Europie/ USA/RoW?
 • Jakie są główne segmenty rynku fintech & insurtech które przyciągają obecnie inwestycje VC
 • Czy banki i ubezpieczyciele wykorzystują możliwości współpracy ze spółkami fintech i insurtech rozwijającymi nowe rozwiązania –
  jakie są główne modele współpracy?

Prelegenci:

Marcin Hejka
Co-Founder & General Partner
OTB Ventures

Ahmad Piraiee
Director
Startup Grind Warsaw

Jan Kastory
Founding Partner
astorya.vc

Aleksandra Friedel
Prezeska
Unilink

Bożena Adamczyk
Partner
Truffle Capital

Moderator:

Sylwester Janik
General Partner
Cogito Capital Partners

16:30 LUNCH

Aktualizacja: 01/12/2023
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie oraz do zmiany miejsca i daty wydarzenia