Informacje dla prelegentów


INFORMACJE

Prezentacja powinna zostać przesłana nie później niż 3 dni robocze przed datą wydarzenia do Koordynatorki Projektu Lilianny Jarek, l.jarek@mmcpolska.pl


Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wyświetlanie prezentacji, jeżeli nie została ona przesłana wcześniej i przygotowana według poniższych wytycznych.

Jeżeli chcą Państwo podczas wystąpienia udostępniać prezentacje z własnego urządzenia, prosimy o wcześniejsze poinformowanie organizatora, przekazując szczegóły prezentacji (np. czy jest w prezentacji dźwięk, film) oraz informacje o urządzeniu (np. marka laptopa, rodzaj wejścia). W przypadku korzystania z własnego urządzenia prosimy o obecność na próbie technicznej w wyznaczonym przez organizatora terminie.

Techniczne parametry dotyczące prezentacji:

 • Plik: powerpoint (jeżeli w prezentacji użyte zostały specjalne czcionki prosimy o przesłanie ich razem z prezentacją)
 • Format: 16:9 (taki rozmiar mają ekrany wykorzystywane podczas konferencji)
 • Filmy w ppt: najlepiej jeśli będą zagnieżdżone w prezentacji oraz przesłane w osobnym pliku (odpowiednio opisane), aby mogły być wyświetlone w przypadku problemów z odtworzeniem ich bezpośrednio z prezentacji
 • Czytelność prezentacji: kontrastowe kolory, duża czcionka, unikamy print screen ze stron www
 • Zdecydowanie prosimy o nieużywanie prezentacji w formacie PDF. Podczas odtwarzania pliku PDF na zewnętrznym monitorze, nie ma możliwości podglądu widoku kolejnych slajdów, ani ich numeracji
 • Prosimy również o nieumieszczanie hiperłączy w prezentacji – w trakcie realizacji wydarzenia, nie łączymy się z serwerem Państwa firmy, ani Internetem

Filmy:
Format plików:

 • mp4 (ok 15-20 mbps wystarczy),
 • mov (kodek HAP, Photojpeg)

Rozdzielczość – najlepiej 1920×1080, 1280×720

Audio:

Format plików:

 • .mp3 lub .wav

Grafiki:

 • jpeg,
 • eps,

Rozdzielczości 1920×1080 (większa i tak nie będzie wyświetlana na ekranach)

Czas trwania wystąpienia

Prosimy trzymać się wyznaczonych ram czasowych. Do Państwa dyspozycji, przed sceną, jest timer odliczający pozostały czas do końca wystąpienia– proszę zwracać na niego uwagę. Po przekroczeniu planowanego czasu organizator zastrzega, że może wyłączyć mikrofon w celu przeprowadzenia kongresu zgodnie z agendą.

Śledź nasze wydarzenie


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej