10 maja 2018 r., godz. 19:00, The Westin Warsaw Hotel

Podczas Wielkiej Gali FinTech & InsurTech Night zostaną rozdane nagrody w konkursie: FinTech & InsurTech Awards.

  • 19:00 Rozpoczęcie rejestracji i welcome drink
  • Wręczenie nagród Laureatom Konkursu
  • Występ artysytyczny
  • Wieczorny Bankiet

Konkurs FinTech & InsurTech Awards ma na popularyzację osobowości i przedsięwzięć, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji technologicznych rozwiązań w branży finansowej, oraz ubezpieczeniowej. Wyróżnienia skierowane będą zarówno do fintechów, insurtechów, jak i przedstawicieli tradycyjnej bankowości, ubezpieczycieli, branży pożyczkowej, którzy poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, mają wpływ na rozwój sektora w Polsce.

Zgłoś nominację do Konkursu FinTech&InsurTech Awards
Wybierz kategorię i uzasadnij

Zgłoszenia do konkursu należy nadesłać do dnia 28.03.2018 r.
Cena jednostkowa za zgłoszenie w 1 kategorii 1495 zł + 23% VAT
Cena jednostkowa za zgłoszenie w 2 lub więcej kategoriach 995 zł + 23% VAT

FinTech Award

FinTech
Award


dla fintechów oraz tradycyjnej bankowości za najciekawsze rozwiązania technologiczne w branży finansowej

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków

Liczba znaków: 0

InsurTech Award

InsurTech
Award


dla insurtechów oraz tradycyjnych ubezpieczycieli za innowacyjne technologicznie rozwiązania dla sektora

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków

Liczba znaków: 0

Blockchain Technology Award

Blockchain Technology
Award


dla fintechów, insurtechów oraz tradycyjnego sektora finansowo-ubezpieczeniowego za najciekawsze wykorzystanie technologii blockchain w branży

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków

Liczba znaków: 0

Best Lending Solution

Best Lending
Solution


dla fintechów, insurtechów oraz tradycyjnej branży pożyczkowej za innowacyjne rozwiązania technologiczne w kredytach

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków

Liczba znaków: 0

Best Payment Soution

Best Payment
Solution


dla rozwijających się nieustannie rozwiązań technologicznych usprawniających przepływ pieniędzy, handel walutami i płatności bezgotówkowych

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków

Liczba znaków: 0


FinTech AwardInsurTech AwardBlockchain Technology AwardBest Lending SolutionBest Payment Soution

Zgłoszeniodawca

Imię i nazwisko:
Adres email:
Firma:
Telefon:
Stanowisko:
 

Dane do faktury

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko:
Ulica:
Nr. domu:
Nr. lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:
Regon:
Adres email:
Telefon:

Opcje wysyłki faktury:

Dane do wysyłki faktury: (jeżeli są inne niż dane do faktury)

Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
Ulica:
Nr. domu:
Nr. lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Adres email:

Skąd dowiedziałeś/aś się o konkursie:

Kontakt telefoniczny z konsultantemNewsletterMedia społecznościowe (jakie?)Portale internetowe (jakie?)Radio (jakie?)Inne (jakie?)

Regulamin Konkursu FinTech&InsurTech Awards
Zgłoszenia do konkursu należy nadesłać do dnia 28.03.2018 r.
Potwierdzam zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu Konkursu
Wyrażam zgodę na używanie przez MMC telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od MMC informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 (dalej: MMC). Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług szkoleniowych, networkingu pomiędzy uczestnikami Wydarzenia oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym innym uczestnikom Wydarzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne celem świadczenia na rzecz Pani/Pana usług przez MMC. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawienia.