Laureaci Konkursu FinTech & InsurTech Awards

Best Peyment Solution – TubaPay – zintegrowane płatności kartowe w ubezpieczeniach

Za doskonałe zrozumienie procesów obsługi płatności składki oraz stworzenie platformy płatności kartowych łączącej wielu konkurujących ze sobą ubezpieczycieli.

Best Lending Solution – FINIATA

Za innowacyjny model mikrofaktoringu dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw i wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie oceny ryzyka kredytowego.

Blockchain Technology Award- PLATFORMA BLOCKCHAIN TRUDATUM

Platforma blockchain Trudatum to rozwiązanie opracowane przy współpracy PKO Banku Polskiego oraz polsko-brytyjskiej spółki Coinfirm. Narzędzie udoskonala dotychczasowe rozwiązania związane z zapisywaniem i przechowywaniem danych, a jednocześnie zapewnia skuteczną i zabezpieczoną kryptograficznie cyfrową zgodność dokumentu. Technologia, którą bank zdecydował się wdrożyć do własnych systemów, wprowadza przełom w zakresie gromadzenia oraz publikacji dokumentów i plików w skali całej Europy. Pierwszy etap wdrożenia skupi się na integracji z systemami bankowymi oraz udostępnieniu rozwiązania pozwalającego na weryfikację autentyczności dokumentów bankowych. Każdy dokument zapisany w sieci blockchain (np. potwierdzenie transakcji lub regulamin bankowy) zostanie wystawiony w formie nieodwracalnego skrótu („hasz”) podpisanego kluczem prywatnym banku. Pozwoli to klientowi na zdalne sprawdzenie, czy plik, który otrzymał od kontrahenta lub banku, jest prawdziwy i czy nie doszło do próby jego modyfikacji.

InsurTech Award – Krajowy Program Zdrowotny

…za innowacyjny model biznesowy , którego filarem jest skalowalna platforma technologiczna, zbudowana w metodyce Agile & DevOps, oparta o architekturę mikroserwisów i dockerów, integrująca różne kanały sprzedażowe, w tym: internetowy, mobilny, placówki stacjonarne różnych operatorów oraz providerów ubezpieczeniowych z zakresu ochrony zdrowia. Oraz za sprawienie, że opieka zdrowotna będzie dla wszystkich nas bardziej przyjazna i dostępna.

FinTech Award – Dronn

Dronn to system oparty na sztucznej inteligencji, biometrii i analityce mowy, należący do najbardziej zaawansowanej generacji robotów. Został zaprojektowany tak, by prowadzić z klientami swobodną i logiczną rozmowę oraz wykorzystywać w czasie rzeczywistym modele statystyczne i, na podstawie danych, podejmować decyzje w kwestii dalszego przebiegu rozmowy. Tylko w 2017 r. Dronn wykonał ponad 1 milion połączeń, w tym 963 tys. dla oddziału windykacji Alior Banku oraz 239 tys. dla partnerów zewnętrznych. W międzyczasie Dronn obsłużył również ok. 1,3 mln nowych rekordów w procesie segmentacji klientów oraz zebrał 77 tys. oświadczeń o rezydencji podatkowej (tzw. FATCA). Obecnie prowadzone są prace nad dalszym rozwojem narzędzia.