Program poprzedniej edycji

Dzień I – 23 listopada 2017

CZĘŚĆ WSPÓLNA DLA FINTECH DIGITAL CONGRESS & INSURTECH DIGITAL CONGRESS

8:15 – 9:00 Rejestracja uczestników


Otwarcie Kongresu.

9:00 – 9:30 Wystąpienie Przewodniczących Rad Programowych
FinTech Digital Congress & InsurTech Digital Congress

 • Marcin Petrykowski, Wiceprzewodniczący Rady Programowej FinTech Digital Congress; Dyrektor Zarządzający, S&P Global
 • Witold Jaworski, Przewodniczący Rady Programowej, InsurTech Digital Congress; Prezes Zarządu, NIO

Keynote Speakers FinTech

9:30 – 9:45

Latest view on the Fintech / Insurtech industry – investors perspective
 • Tomasz Czechowicz, Przewodniczący Rady Programowej FinTech Digital Congress; Partner Zarządzający, Prezes Zarządu, MCI Capital

9:45 – 10:05

Innovation Agenda – BlockChain Innovation: the Key to Financial Inclusion
 • Bundeep Singh Rangar, CEO, PremFina, Wielka Brytania

10:05 – 10:25

2018 ... The Perfect Storm
 • Hesus Inoma, Founder & CEO, WeSawy, Irlandia

10:25 – 11:00 PANEL DYSKUSYJNY
Śmierć tradycyjnego finansisty? Przyszłość branży

 • Cyfryzacja katalizatorem zmian ekosystemu finansowego
 • Landscape Fintech i Insurtech – porównanie rozwoju sektorów w Polsce i na świecie
 • The HR Challenge of FinTech and InsurTech
Moderator:
 • Łukasz Kiniewicz, Partner, Amrop
Prelegenci:
 • Tomasz Mrowczyk, Dyrektor Biura Inwestycji Strukturyzowanych w TFI PZU
 • Paweł Moczydłowski, Dyrektor Biura Direct, Grupa ERGO Hestia
 • Grzegorz Pawlicki, Dyrektor Biura innowacji, PKO Bank Polska
 • Rafał Stankiewicz, Wiceprezes Zarządu, COO, Warta

11:00 – 11:40 Przerwa networkingowa


INSURTECH DIGITAL CONGRESS


Analiza polskiego rynku Insurtech na tle rynków zachodnich


11:40 – 12:40 Panel dyskusyjny

 • Porównanie obszarów koncentrujących najwięcej innowacji w ubezpieczeniach i rodzaju ich działalności
 • Mierzalność rynku insurtech na podstawie inwestycji, w tym zagranicznych
 • Segmentacja rynku ze względu na rodzaj podmiotów zaangażowanych
 • Udział trendujących globalnie rozwiązań insurtech na lokalnych rynkach
 • Perspektywy i obawy rynku polskiego i zachodniego
Moderator:
 • Piotr Czublun Redaktor naczelny, beinsured.pl
Prelegenci:
 • Michał Gomowski, Prezes Zarządu Benefia Ubezpieczenia
 • Sylwester Janik, Senior Partner, VP of the Board, MCI
 • Dorota Zimnoch, Ekspert rynku fintech oraz insurtech

Nowi klienci – nowe dotarcie – nowy marketing


12:40 – 13:00 Część 1: case study

Zmiana podejścia do klienta i jego wpływ na rozwiązania - od “nalotów dywanowych” do “partyzantki”
 • Michał Pawlik, Co-Founder and CEO, SMEO SA
 • Artur Brudnicki, CMO, SMEO SA

13:00 – 13:50 Część 2: panel dyskusyjny

 • Zmiana podejścia do klienta i jego wpływ na rozwiązania — od “nalotów dywanowych” do “partyzantki”
 • Zmiana dynamiki marketingu, agile marketing — high tempo testing growth
 • Jak angażować millenialsów i generation X w procesy rynkowe — modele biznesowe a pokolenie 18-30 lat
 • Opieka nad osobami starszymi jako szanse dla sektora ubezpieczeniowego i insurtechow dla nowych produktów
 • “click to speak” a marketing przyszłości
Moderator:
 • Artur Brudnicki, CMO, SMEO SA
Prelegenci:
 • Agnieszka Chabrzyk, Country Director, Business Factor & ROI Hunter
 • Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu, EnelMed
 • Andrew Hope, Wiceprezes Zarządu, Salesbook
 • Marta Kaleńska-Jaśkiewicz, Prezes Zarządu, Victor

Nowe technologie jako sposób rozszerzenia możliwości dodatkowych usług


13:50 – 14:30 Część 1: case studies

13:50 - 14:05
Case 1: Connected Home. Protect your home from your phone
 • Krystian Zajac, Founder & CTO, Neos, Wielka Brytania
14:05 - 14:20
Case 2: Telematics for driver and customer engagement
 • Mateusz Maj, Co-Founder and VP Product, VivaDrive
14:20 - 14:30
Case 3: Bacca polisy i płatności – integracja usług fintechowych
 • Fedele Di Maggio, Co-Founder & CEO, DiPocket

14:30 – 15:00 Część 2: panel dyskusyjny

 • Telematyka a eco-driving
 • Usage-Based Insurance
 • Prewencja zdrowia przy użyciu nowych technologii, leczenie pozaszpitalne (connected hospitals). Ageing a oferta ubezpieczycieli. Human enhancement, human augmentation.
 • Connected home
 • Carsharing - jaka jest przyszłość tej usługi i jak może wpłynąć na rynek wynajmów OC. Wymagania ubezpieczycieli kontra rynek dostawców
Moderator:
 • Marcin Pluta, Managing Partner, Sollers Consulting
Prelegenci:
 • Adam Bąkowski, Prezes Zarządu, Naviexpert
 • Rafał Mosionek, Zastępca Prezesa Zarządu, Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group; Członek Zarządu, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group
 • Piotr Nawrocki, Prezes Zarządu, iTuran
 • Cezary Świerszcz, Prezes Zarządu, Bacca

Aspekt regulacji dla insurtech i ubezpieczycieli


15:00 – 15:30 Panel dyskusyjny

 • Jak sektor ubezpieczeń powinien wykorzystać PSD2? Czy dyrektywa zmieni pozycję ubezpieczycieli wobec banków?
 • Co zaoferować klientom, żeby za udostępnienie swoich danych zapłacili mniej?
 • Czy ubezpieczyciele obawiają się wycieku danych? Skutki technologiczne a zagrożenia w kontekście regulacji
 • Zarządzanie danymi osobowymi w kontekście RODO
Moderator:
 • Piotr Czublun, Redaktor Naczelny, beinsured.pl
Prelegenci:
 • Maciej Kawecki, Zastępca Dyrektora, Departament Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji, Honorowy przedstawiciel Ministerstwa
 • Magdalena Olczak, Adwokat, Wspólnik, Drawbridge Olczak i Wspólnicy
 • Dagmara Wieczorek-Bartczak, Director, European Actuarial Services, EY

15:30 Zakończenie dnia 1. Lunch

Dzień II – 24 listopada 2017

INSURTECH DIGITAL CONGRESS

8:15 – 9:00 Rejestracja uczestników


“Be digital before you go digital” - digitalizacja procesów


9:00 – 9:20

Keynote Speech
Cena nie gra roli – jak sprzedawać ubezpieczenia skupiając się na potrzebach klientów?
 • Michał Urbaniak, Country Manager, comadso A/S, Dania

9:20 – 9:40 Case study

Kompleksowe podejście do innowacji technologicznej w ubezpieczeniach: od digitalizacji i mobilności w kontakcie z klientami po szybszą i bardziej elastyczną analitykę wewnątrz organizacji
 • Hubert Mordka, Wiceprezes Zarządu, Grupa Warta

9:40 – 9:50 Case study

Kluczowe różnice i wyzwania w prowadzeniu projektów digitalowych
 • Wojciech Chmielewski, Digital & Technology Enablement Lead EY
 • Michał Gdak, Doradztwa Digital & Technology w EY Polska

9:50 – 10:30 Część 2: panel dyskusyjny

 • Cyfryzacja procesów wewnętrznych - najważniejsze trendy
 • Klientocentryzm - gdzie jest klient w procesach biznesowych ubezpieczycieli
 • Komunikacja z klientami – jak zmieniają się kanały?
 • Sprzedaż polis - zmiany w kierunku najbliższych lat
 • Backoffice – czy zastąpią go boty, RPA, AI, inne
Moderator:
 • Radzym Wójcik, Redaktor, Korporacyjnie.pl
Prelegenci:
 • Wojciech Chmielewski, Digital & Technology Enablement Lead EY
 • Rasmus Meineke, CEO/Założyciel, comadso A/S, Dania
 • Rafał Stankiewicz, Wiceprezes Zarządu, COO Grupa Warta

Analiza danych, machine learning, AI i boty — jakie szanse, zagrożenia?


10:30 – 10:45 Część 1: case study

Case study: ITMAGINATION
 • Konrad Wypchło, Data Division Director, ITMAGINATION

10:45 – 11:00

Case study: Machine Learning i Artificial Intelligence w Marketing Automation
 • Piotr Uryga, Dyrektor działu IT SalesManago

11:00 – 11:30 Część 2: panel dyskusyjny

 • Szacowanie ryzyka w ubezpieczeniach
 • AI — zastosowania i przykłady
 • Boty i usługi kognitywne (cognitive services — obrazy, tekst, mowa i inne) — gdzie będą miały największy wpływ w modelu biznesowym ubezpieczeń??
 • Dynamic pricing w produktach, życiu i zdrowiu przy wykorzystaniu IoT oraz modeli opartych na AI i social media
Moderator:
 • Paweł Mazurek, Board Member, TogetherData
Prelegenci:
 • Agnieszka Wrońska, Prezes Zarządu, Link 4
 • Konrad Wypchło, Data Division Director, ITMAGINATION
 • Piotr Uryga, Dyrektor działu IT, SalesManago

11:30 – 12:00 Przerwa networkingowa


Czy i jak ubezpieczyciele zastosują blockchain?


12:00 – 12:20 Część 1: case study

Transformacja Ubezpieczeń Morskich przy wykorzystaniu technologii blockchain
 • Stefan Schrijnen, Dyrektor EY, EMEIA Digital Insurance Practice
 • Ian Meadows, Dyrektor EY, Global Specialty Insurance and Reinsurance team

12:20 – 13:15 Część 2: panel dyskusyjny

 • Zastosowanie technologii blockchain w ubezpieczeniach (Smart Contract, P2P, DAO)
 • Platformy ubezpieczeniowe bazujące na blockchain
 • Jak rozwiązać ważny problem blockchain dotyczący ataków hakerskich i oszustw?
 • Akceptacja ryzyka ubezpieczeniowego
 • W jaki sposób ubezpieczyciele i klienci odczują efekty wdrożenia blockchain?
 • Plany implementacji blockchain a realizacja inwestycji w tym zakresie
Moderator:
 • Wojciech Soleniec, Partner EY, TET Hub
Prelegenci:
 • Witold Jaworski, CEO, NIO
 • Piotr Kujawa, Członek Zarządu, Bacca
 • Ian Meadows, Dyrektor EY, Global Specialty Insurance and Reinsurance team
 • Katarzyna Sosin, Managing Director at Billon Fiancial Ltd.
 • Stefan Schrijnen, Dyrektor EY, EMEIA Digital Insurance Practice
 • Dorota Zimnoch, Ekspert rynku fintech oraz insurtech

Jaki model współpracy z firmami hightech i startupami?


13:15 – 13:30 Część 1: case study

Co może zrobić branża ubezpieczeniowa, aby szybciej, wdrażać innowacje i efektywniej współpracować z firmami hi-tech. Napotykane wyzwania i dobre praktyki
 • Paweł Wieczyński, Prezes Zarządu, PiLab

13:30 – 14:15 Część 2: panel dyskusyjny

 • Zmiany kultury wewnątrz organizacji - jak w korporacjach ubezpieczeniowych budować kulturę startupową, która sprzyja powstawaniu nowych produktów?
 • Współpraca startupy – korporacje. Czy tworzenie wewnętrznych R&D przez startupy będzie bardziej efektywne i mniej kosztowne?
 • Jakie zmiany po przejęciu startupów - strategia przejęć
 • Nie zawsze przejęcie, czyli jaki model współpracy jest najbardziej efektywny?
 • Jak ubezpieczyciele odbierają aktywność reinsurerów? Aktywność reinsurerów na rynku startupowym. Czy reinsurerzy grają na odebranie ubezpieczycielom rynku?
Moderator:
 • Bartłomiej Gola, Partner generalny, SpeedUp Venture Capital Group
Prelegenci:
 • Jędrzej Iwaszkiewicz, CEO & Co-Founder, The Heart
 • Bogusława Cimoszko Skowroński, Member of the Management Board, MIT Enterprise Forum Poland
 • Bartłomiej Roszkowski, Prezes Zarządu, MFind
 • Tobias Sonndorfer, Managing Director, Client Executive at Munich Re (Group)

Transakcje na rynku ubezpieczeń


14:15 – 14:30 Część 1: case study

 • Adam Bąkowski, Prezes Zarządu, Naviexpert

14:30 – 15:35 Część 2: panel dyskusyjny

 • Przykłady transakcji
 • Inwestycje w insurtech na poziomie pre-seed lub seed Co musiałoby się zmienić aby pojawiło się więcej transakcji na tym poziomie?
 • Jakie założenia biznesowe zostały postawione przed i jak transakcje potoczyły się w praktyce?
 • Gdzie udać się po finanse na początku ? Angels, VC czy National Development Programmes
 • Fuzje i przejęcia na rynku ubezpieczeniowym
Moderator:
 • Radzym Wójcik, Redaktor, Korporacyjnie.pl
Prelegenci:
 • Adam Bąkowski, Prezes zarządu, NaviExpert
 • Tomasz Mrowczyk, Dyrektor Biura Inwestycji Strukturyzowanych w TFI PZU
 • Igor Rusinowski, Prezes Zarządu, Unilink

15:35 Zakończenie Kongresu, Lunch

* udział osób w trakcie potwierdzenia
Data aktualizacji: 21.11.2017 r.