Dzień I – 23 listopada 2017

CZĘŚĆ WSPÓLNA DLA FINTECH DIGITAL CONGRESS & INSURTECH DIGITAL CONGRESS

8:15 – 09:00 Rejestracja uczestników


9:00 – 09:30 Otwarcie Kongresu. Wystąpienie Przewodniczących Rady Programowej
FinTech Digital Congress & InsurTech Digital Congress


9:30 – 10:00 Keynote Speaker FinTech


10:00 – 10:30 Keynote Speaker InsurTech


10:30 – 11:00 PANEL DYSKUSYJNY
Śmierć tradycyjnego finansisty? Przyszłość branży

 • Cyfryzacja katalizatorem zmian ekosystemu finansowego
 • Landscape Fintech i Insurtech – porównanie rozwoju sektorów w Polsce i na świecie
 • The HR Challenge of FinTech and InsurTech

11:00 – 11:40 Przerwa networkingowa


FINTECH DIGITAL CONGRESS


Świat cyfrowy – szanse i zagrożenia


11:40 – 11:55 Celebrujemy kreatywność, ale nie lubimy zmian i ryzyka

Wystąpienie

11:55 – 12:25 Firechat z przedstawicielem neobanku oraz instytucji płatniczej

Wyzwania dla branży
Dane osobowe w neobankach

12:25 – 12:55 Rozwiązania związane z cyfrową tożsamością

Case 1
Czy biometria głosowa stanie się standardem dla branży?

Case 2
E-Uwierzytelnianie — nowe sposoby

12:55 – 13:30 Panel dyskusyjny

Zagadnienia bloku:
 • Nowe rozwiązania identyfikacji w świecie komercyjnym eID, e-podpis oraz open APIs - digitalizacja napędzająca fintech
 • Cyberbezpieczeństwo: Rosnące zagrożenia dla rynku finansowego - jak bronić się przed cyberatakami?
 • Domena usług publicznych i płatności za nie
 • Zjawisko konwergencji różnych technologii
 • Seamless payments

Blockchain – krwioobieg wymiany informacji


13:30 – 14:10 Panel dyskusyjny

Zagadnienia bloku:
 • DLT? Blockchain? Smart Contracts? O co tak naprawdę chodzi?
 • Gdzie technologie blockchain są już zaimplementowane?
 • Rola ogólnodostępnego oprogramowania w blockchain
 • Outside of finance – blockchain poza finansami

14:10 – 14:25 Prezentacja


14:25 – 14:55 Kryptowaluty

Speech 1
Kryptowaluty — implementacja w Polsce

Speech 2
Kryptowaluty — przykład UK

14:55 – 15:25 Implemetancja technologii blockchain w instytucji bankowej

Case 1
Wdrożenie Coinfirm dla PKO BP

Case 2

15:25 Zakończenie dnia 1. Lunch i networking

Dzień II – 24 listopada 2017

FINTECH DIGITAL CONGRESS

8:15 – 9:00 Rejestracja uczestników


9:00 – 9:15 Otwarcie 2. Dnia Kongresu


Rynek zagraniczny – CEE growth champions


Zagadnienia bloku:
 • Na ile startupy mają szansę przetrwać i wybić się w ekosystemie?
 • Jaka jest kluczowa działalność fintechów w CEE oraz jakie są globalne wskaźniki?
 • Potencjalny wpływ FinTech na wschodzące rynki
 • Skupienie się Krajów CEE na niszowych rynkach FinTech
 • Czy potrafimy zidentyfikować lidera FinTech spośród krajów Europy Środkowej i Wschodniej?
 • Zwycięzcy Brexitu - kto skorzysta najbardziej?

9:15 – 9:30 Przedstawienie raportu rozwoju branży fintech za granicą i porównanie do rynku polskiego


9:30 – 9:45 Firechat z przedstawicielem rynku EMEA (15min.)

Jak branża fintech rozwija się na bliskim wschodzie? Jak bliski wschód patrzy na fintechi w Europie?

9:45 – 10:20 Jak tworzyć finteki?

Case 1
Jak tworzyć fintech na skalę globalną?

Case 2
Jak tworzyć fintech w Polsce?

10:20 – 10:35 Szerokie spojrzenie – porównanie rozwoju i funkcjonowania branży w CEE

Prezentacja

Regulacje dla FinTech


10:35 – 10:50 Regulacje dla fintech w Polsce/UE

Firechat

10:50 – 11:05 Speech Kancelaria Prawna


11:05 – 11:25 Speech FCA/DG FISMA


11:25 – 11:40 Polska piaskownica regulacyjna

Prezentacja

11:40 – 11:55 Trwały nośnik jako odpowiedź FinTech na wyzwania regulacyjne

Case study

11:55 – 12:10 Pitch RegTech


12:10 – 12:20 Q&A


12:20 – 12:50 Przerwa networkingowa


AI & Big Data & Machine Learning


12:50 – 13:10 Przygody ze Sztuczną Inteligencją – spojrzenie holistyczne

Case study

13:10 – 13:25 Case study w sektorze finansowym

Case 1
ChatBot wykorzystanie w praktyce

Case 2
ChatBot jako kanał wspomagający sprzedaż kredytów

13:25 – 13:55 Panel dyskusyjny

Zagadnienia bloku:
 • Gdzie spotykają się AI I “User Experience” – wykorzystanie procesów do identyfikacji wąskich gardeł oraz zwiększenia wydajności obsługi i zadowolenia klienta
 • Czynnik ludzki - customer centricity - jak zhumanizować technologie?
 • Wzrost znaczenia wykorzystywania maszyn w ocenie ryzyka & oszustwach
 • Czy biometria jest nowym trendem dla konsumenta FinTech? Czy i jak szybko przyjmie się w finansach?
 • Scoring kredytowy oparty na Machine Learning i Big Data
 • AI na styku sprzedaży klient-bank - czy rozwiązania AI są na tyle dojrzałe, że przyniosą oczekiwane korzyści?
 • Klient - bank -> jak wykorzystać AI & Big Data, aby wypełnić luki?

Przepływ dużych pieniędzy – transakcje fintech


13:55 – 14:25 Nowe możliwości przelewów finansowych

Prezentacja 1
Single Euro Payments Area

Prezentacja 2

14:25 – 14:40 The customers of the future

Pitch

14:40 – 14:55 Zmiana modelu pozyskiwania finansowania

Firechat

14:55 – 15:35 Panel dyskusyjny

 • Skomplikowania obsługi prawnej transakcji
 • Trendy transakcyjne i spojrzenie post transakcyjne
 • ICO - gdzie i kiedy wykorzystywane? Zebranie ICO przez blockchain na przykładzie gamingu
 • Disruptive venture capital

15:35 Zakończenie Kongresu