PROGRAM FINTECH & INSURTECH DIGITAL CONGRESS

Dzień I – 6 lipca 2020

Mindset change – mindset pivot

9:00 - 9:30 Mindset change – mindset pivot

Introduction

 • New Reality. Fintech jako branża dojrzała wymagająca pivota
 • W co zainwestują polskie fundusze?
 • Fintech jako katalizator branż

9:30 - 9:50 Jakiego rodzaju biznes ma szansę przetrwać? W co warto inwestować? Jak wygląda polski fintech?

Keynote speech

9:50 - 10:05 FinTech w sektorze energii – nowa jakość dla konsumenta

Keynote speech

10:05 - 10:20 Fintech dla retail - elastyczność, kreatywność i innowacyjność. New consumer reality.

Keynote speech

10:20 - 11:05 Pivot – adaptacja zmian w ujęciu crossectorowych

Debata

 • Game changer- jak zmieniły się zasady funkcjonowania firm w czasach kryzysu.
 • Jak zarządzać firmą, żeby dopasować się do zmieniających się potrzeb i transformującego się ekosystemu?
 • Stabilność spółek sektora finansowego w dobie pandemii.
 • Fintech jako katalizator dla innych sektorów gospodarki - rozwiązania płatnościowe dla ubezpieczeń, retailu, energtyki etc.
 • Zmiana kultury organizacji (agile) i elastyczne myślenie jako warunek konieczny.
 • Jak zmiany w innych branżach przekładają się na zmiany w fintechu i insurtechu?

11:05 - 11:45 What’s next? Future of the polish economy.

Debata

 • Tarcza antykryzysowa – pakiet pomocowy dla gospodarki. Lekcja na przyszłość
 • Stabilność gospodarcza. Czy w kryzysie można doszukać się szansy na rozwój dla swojego biznesu.
 • Polska jako miejsce atrakcyjne dla inwestorów z całego świata.
 • Digital New Economy. Powstawanie nowych inicjatyw i korzyści dla całości społeczeństwa
 • Jak zachęcić młodych do wdrażanie innowacji i realizacji ich pomysłów?

11:45 - 12:30 Let’s network

Do we always have to Think Global

12:30 - 13:15

Debata

 • Odejście od wertykali. Patrzmy na horyzont.
 • Obraz sektora finansowego i ubezpieczeniowego z perspektywy globalnej. Jak banki i TU potrafią funkcjonować w realiach wysokiego ryzyka?
 • The - globalization?
 • Co może być determinantem sukcesu? Jak spółka CEE powinna myśleć o swoim biznesie globalnie w nowej rzeczywistości?
 • Jak skalować biznes ubezpieczeniowy/insurtechowy?

Budowanie przewagi konkurencyjnej

13:15 - 14:15 Wygrani dzięki technologii.

Sesja Best Practice Sharing (x4)

Modernization of core technologies. New implementation.

 • AI jako akcelerator wzrostu i korzyści dla inwestorów i klientów. Algorytmy z użyciem sztucznej inteligencji automatycznie zmodyfikują swoje ustawienia, pod kątem wykrywania zwiększonego ryzyka.
 • Automatyzacja kluczowych procesów i funkcjonowanie w środowisku internetowym jako katalizator zmiany dla branży finansowej.
 • Cloudy najefektywniejsze narzędzie w rozwoju biznesu
 • Open Data Source – integracja danych
 • Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo
 • RPA w back-office

14:15 - 14:45 Jak budować przewagi konkurencyjne

Firechat/ Debata 2+1

 • Jakie technologie są kluczowe? Inspiracje z rynku azjatyckiego. Presja wielkich graczy technologicznych i ich obecność na rynku lokalnym. Czy jesteśmy gotowi na nowe usługi finansowe (GAFA)? Oligopole technologiczne i dopasowanie się branży finansowej i ubezpieczeniowej do realiów.

PROGRAM FINTECH DIGITAL CONGRESS

Dzień II – 7 lipca 2020

Transformacja biznesu fintechowego. Korzyści z wprowadzanych zmian.

9:30 - 10:10 Biznes pivot

Success story x2

10:10 - 10:25 Bariery rozwoju fintechu i sposoby na ich likwidację

Raport Ministerstwa Finansów

Future will be open. Open Banking & Open Data Economy

10:25 - 10:40 Czy Open Banking pójdzie do przodu?

Wprowadzenie

10:40 - 11:30 Future will be open. Open Banking & Open Data Economy

Debata

 • Czy Open Banking pójdzie do przodu?
  • PSD2 w kierunku PSD3. Dostęp do informacji o rachunku płatniczym AIS
 • Możliwości w kontekście dyrektywy PSD2 i ich wpływu na rynek konsumenta
 • API Technology – Banking Technology
 • CCD – dyrektywa o kredycie konsumenckim

11:30 - 12:00 Procesy w praktyce

Case study x2

 • Open Data Economy – przykład Indii , Australii
 • Ocena działań i ich realnych efektów w zakresie usprawniania udzielania licencji na działalność finansową

12:00 - 12:30 Let’s network

Fintech jako integrator branż i element ekosystemu

12:30 - 13:15 Cz. 1. Fintech dla Retail & E-commerce

Debata

 • Jak będziemy rozwijać technologie paymentowe?
 • Płatności bezgotówkowe - bezpieczeństwo przede wszystkim
 • Invisible Payments w trosce o klienta czy rozwój branży?
 • E-commerce - personalizacja i automatyzacja
 • Autonomiczne sklepy we współpracy z firmami technologicznymi
 • Technologie dla Soft POS

13:15 - 13:45 Fintech dla retail i e-commerce

Use case

Zakupy na kredyt. Karty płatnicze dla lendtechów.

Use case

[TBD]

Cz. 2. Fintech dla Consumer Finance

13:45 - 14:05 Ewolucja modeli biznesowych na rynku Consumer Finance – adaptacja organizacji do zmian otoczenia

Jak ewoluował rynek, banki, firmy pożyczkowe i pośrednicy

Use case

14:05 - 14:45 Fintech dla Consumer Finance

Debata 3+1

 • Mobile jako przyszłość rynku CF
 • Instrumenty do finansowania potrzeb
 • Rozwój tanich pożyczek. Wzrost znaczenia i dostosowania do potrzeb rynku firm pożyczkowych.
 • Kredyty konsumenckie i consumer finance jako wielkie wyzwanie dla branży fintech.

PROGRAM INSURTECH DIGITAL CONGRESS

Dzień II – 7 lipca 2020

Nowe modele biznesowe. Perspektywy rozwoju sektora ubezpieczeń

9:30 - 9:50 Przedefiniowanie myślenia o przyszłości ubezpieczeń, rzeczywiste potrzeby.

Sektor insurance jako część ekosystemu. What will be the future?

Speech

9:50 - 10:20 Przedefiniowanie sposobu myślenia korzyścią dla biznesu

Lesson lerned

10:20 - 11:05 Nowe modele biznesowe. Perspektywy rozwoju sektora ubezpieczeń

Debata

 • Finsurtech - nowy model
 • Modernizacja infrastruktury cyfrowej. Firmy ubezpieczeniowe na całym świecie zwiększają inwestycje w IT
 • Czy ubezpieczyciel ma być insurtechem? Future of isurance
 • Klientocentryzm vs polisocentryzm. Czas na zmianę? Ubezpieczyciele muszą skupić się na kliencie i zdobywać jego zaufanie
 • Z kim i gdzie szukać innowacji i szans na rozwój branży?
 • Insurtech dla e-commerce. Ubezpieczenia ryzyk dla retailu digitalowego

11:05 - 11:15 Success story

Mindset pivot przy współpracy telemedycyny i ubezpieczeń
Cz.1

11:15-12:00 Jak stworzyć nowoczesny biznes ubezpieczeniowy w obszarze telemedycyny i opieki zdrowotnej?

Debata

 • Mindset pivot w myśleniu o współpracy sektora opieki medycznej z ubezpieczeniami w
 • Prewencja zdrowotna w ujęciu nowych technologii i ich zastosowanie dla ubezpieczeń przepryzmat COVID-19
 • Akceleracja telemedycyny. Finansowanie potencjału nowych rozwiązań telemedycznych przez sektor ubezpieczeń
 • Podmioty venture’owe w grupach jako akcelerator rozwoju

12:00 - 12:30 Let’s network

Mindset pivot przy współpracy telemedycyny i ubezpieczeń
Cz.2

12:30-13:15 Inspiracje telemedyczne dla towarzystw ubezpieczeniowych

Use cases (3x)

 • Analiza stylu życia
 • Jak narzędzia technologiczne zmieniają opiekę medyczną podczas pandemii
 • Technologie w opiece nad seniorami. Ekosystem usług senioralnych. Obsługa alertów, wirtualni asystenci, voiceboty

Insurtech Stage

13:15 - 14:30

Sesja Best Practice Sharing

Use of core technologies. New implementation

 • E-podpis, autentyfikacja
 • Image recognition w obszarze likwidacji szkód
 • Biometria
 • IoT, Smart Analytics – przykłady z Izraela
 • Telematyka. Zbieranie i wykorzystanie danych telematycznych. Analiza stylu życia Dlaczego tak trudno firmom telematycznym nawiązać współpracę z ubezpieczycielami. Koszty i customer experience w branży telematycznej
 • Czy AI jest receptą na całe zło? - wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie wykrywania przestępstw ubezpieczeniowych

Rozwiązania agencyjne

14:30 - 15:00

Debata

 • Synergia na linii ubezpieczyciel – agent. Co ubezpieczyciel lub firmy technologiczne mogą zrobić dla agentów?
 • Czym się różnią strategie firm ubezpieczeniowych w tym obszarze – wykorzystanie technologii vs. wykorzystanie agentów
 • Zaufanie między dystrybutorem (agentem), a właścicielem produktu (zakładem ubezpieczeń)
 • Dla agentów i o agentach. Czy są narzędzia dla nich. Czy agenci stali się bardziej insurtechowi. Praca w warunkach pandemii.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie oraz do zmiany miejsca i daty wydarzenia