Dzień I – 23 listopada 2017

CZĘŚĆ WSPÓLNA DLA FINTECH DIGITAL CONGRESS & INSURTECH DIGITAL CONGRESS

Śmierć tradycyjnego finansisty? Landscape sceny fintech i insurtech - future view


FINTECH DIGITAL CONGRESS


Świat cyfrowy


Blockchain jako platforma


Dzień II – 24 listopada 2017

FINTECH DIGITAL CONGRESS

Rynek zagraniczny - korzyści płynące z branży fintech i wykorzystania innowacji


Regulacje w FinTech


AI & Big Data & Machine Learning


Przepływ dużych pieniędzy – transakcje fintech