Obszary tematyczne z podsumowania Rady Programowej FinTech Digital Congress

Dzień I – 25 maja 2020

jest wspólny dla FinTech Digital Congress i InsurTech Digital Congress

1. Futurystyczna wizja sektora (Future of CEE New Economy)

 • Czy Europa Środkowo Wschodnia może stać się hub-em technologicznych talentów?
 • Co sprawi, że będą powstawały nowe inicjatywy w regionie?
 • Jak zachęcić młodych ludzi do wdrażania innowacji oraz do realizacji ich pomysłów? Jak można im pomóc na szczeblu zarówno biznesowym, jak i rządowym?
 • Co zrobić, aby Digital Global Economy funkcjonowała z korzyściami dla całości społeczeństwa?

2. Megatrendy. Big Techy i ich wpływ na branżę

 • Presja wielkich graczy technologicznych i ich obecność na rynku lokalnym. Czy jesteśmy gotowi na nowe usługi finansowe? GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). Oligopole
 • technolologiczne
 • Czerpać od najlepszych. Fintech i insurtech na rynku chińskim
 • Finsurtech - nowy model
 • Fintech for retail & ecommerce. Jak będziemy rozwijać technologie paymentowe? Nadal pozostaje wiele do zrobienia, aby zapewnić bezproblemowe, bezpieczne płatności jako najważniejszy element w obsłudze klienta
 • Insurtech dla e-commerce. Ubezpieczenia ryzyk dla retailu digitalowego

3. Mindset change – Mindset pivot

Pivotowanie jako szersze ujęcie transformacji oraz pivotowanie jako umiejętność przetrwania
 • Jak zarządzać firmą, żeby dopasować się do zmieniających się potrzeb i transformującego się ekosystemu? Zarządzanie zmianą, agile oraz elastyczne myślenie
 • Jak zmiany w innych branżach przekładają się na zmiany w Fintechu i Insurtechu? Gdzie będzie szedł postęp technologiczny i jak go wdrażać w nasz ekosystem finansowo-ubezpieczeniowy?
 • Technology best practice sharing of banking sector:
  • Banki z Polski oferują jedne z najnowocześniejszych rozwiązań mobilnych na świecie – jak z ich doświadczeń mogą skorzystać inne branże?

4. Think global – Go global

 • Obraz sektora finansowego i ubezpieczeniowego z perspektywy globalnej. Innowacje i postęp technologiczny jako wyzwanie współczesnego biznesu.
 • Jak skalować biznes ubezpieczeniowy/insurtechowy?
 • Jak stworzyć polskiego jednorożca?
 • Co jest determinantem sukcesu na rynku globalnym? Jak spółka CEE powinna myśleć o swoim biznesie globalnie?
 • Jak zidentyfikować trendy rynkowe, które dodadzą wartości ekspansji międzynarodowej?
 • Do we always have to Think Global? Sukcesy polskich firm na rynku polskim.
 • Jak finansować startupy w okresie inkubacji? CEE early stage.

5. Finance technology trends 2020

AI jako akcelerator wzrostu

 • Zwiększenie procesów biznesowych, zarządzania i bezpieczeństwa
  • Analiza predykcyjna w usługach finansowych – wykorzystanie danych i przewidywanie co będzie dalej, co klienci będą kupować

Cloud

 • Praktyczna strona
 • Jak efektywnie wykorzystywać narzędzia chmurowe?

Przykłady – podejście praktyczne

6. (Success story/failure story)

7. Odejście od wertykali. Patrzmy na horyzont.

Globalny rynek biznesowy zapewnia wiele możliwości dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw. Dostawcy rynku wertykalnego koncentrują się na konkretnych towarach i usługach, które spełniają potrzeby niszowej grupy klientów. Rynki te są przeciwieństwem rynków horyzontalnych, które sprzedają swoje produkty i usługi w wielu branżach, z szerszym powiązaniem między różnymi firmami i segmentami działalności.
(Speech/mały panel)

8. Transformacja biznesu fintechowego

 • Korzyści z implikacji rozwiązań technologicznych
 • Które wdrożenia przyniosły oczekiwany zwrot, które fintechy wygrały, a co się nie sprawdziło?
 • Fintechowe start-upy jako partnerzy sektora bankowego?

9. Future will be open (Open Banking & Open Data Economy)

 • Czy Open Banking pójdzie do przodu? Lekcja z UK
 • Możliwości w kontekście dyrektywy PSD2 i ich wpływu na rynek konsumenta
 • CCD – dyrektywa o kredycie konsumenckim
 • Open Data Source
 • Open Data Economy – przykład Indii , Australii
 • API Technology – Banking Technology
 • Ocena działań i ich realnych efektów w zakresie usprawniania udzielania licencji na działalność finansową
 • Dostęp do informacji o rachunku płatniczym AIS
 • Zautomatyzowane procesy w praktyce

Tematy dodatkowe

10. Wierzytelności i windykacja

 • Narzędzia pozwalające na samodzielne monitorowanie płatności i efektywne odzyskiwanie należności
 • Systemy identyfikacji dłużników, automatyzacja procesów i udoskonalanie strategii windykacyjnej
 • Rozwiązania dla windykatorów terenowych
 • Wykorzystanie technologii do ściągania należności. Perspektywa globalna
 • Factoring solutions

11. Finance technology trends 2020 c.d.

 • Robotic Process Automation
  • Innowacje/rozwiązania oparte o RPA kształtujące finansową rzeczywistość
  • Przykłady wdrożeń

12. Fintech dla Retail & E-commerce

 • Invisible Payments w trosce o klienta czy rozwój branży?
 • E-commerce - personalizacja i automatyzacja
 • Transformacja sprzedaży – systemy płatności online
 • Autonomiczne sklepy we współpracy z firmami technologicznymi
 • Technologie dla Soft POS

13. Fintech dla Consumer Finance

 • Ewolucja modeli biznesowych na rynku Consumer Finance – adaptacja organizacji do zmian otoczenia
 • Kanały dotarcia dostosowane do online i offline jako podstawowe kanały dystrybucji
 • Mobile jako przyszłość rynku CF

14. Future of Fintech in Capital Markets

 • Wpływ technologii na Capital Market
 • Rozwój rynków kapitałowych w ekosystemie usług finansowych. Pobudzanie innowacji
Jak współpraca z FinTech może przekształcić bankowość inwestycyjną? Perspektywy

Obszary tematyczne z podsumowania Rady Programowej InsurTech Digital Congress

Dzień I – 25 maja 2020

jest wspólny dla FinTech Digital Congress i InsurTech Digital Congress

1. Futurystyczna wizja sektora (Future of CEE New Economy)

 • Czy Europa Środkowo Wschodnia może stać się hub-em technologicznych talentów?
 • Co sprawi, że będą powstawały nowe inicjatywy w regionie?
 • Jak zachęcić młodych ludzi do wdrażania innowacji oraz do realizacji ich pomysłów? Jak można im pomóc na szczeblu zarówno biznesowym, jak i rządowym?
 • Co zrobić, aby Digital Global Economy funkcjonowała z korzyściami dla całości społeczeństwa?

2. Megatrendy. Big Techy i ich wpływ na branżę

 • Presja wielkich graczy technologicznych i ich obecność na rynku lokalnym. Czy jesteśmy gotowi na nowe usługi finansowe? GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). Oligopole
 • technolologiczne
 • Czerpać od najlepszych. Fintech i insurtech na rynku chińskim
 • Finsurtech - nowy model
 • Fintech for retail & ecommerce. Jak będziemy rozwijać technologie paymentowe? Nadal pozostaje wiele do zrobienia, aby zapewnić bezproblemowe, bezpieczne płatności jako najważniejszy element w obsłudze klienta
 • Insurtech dla e-commerce. Ubezpieczenia ryzyk dla retailu digitalowego

3. Mindset change – Mindset pivot

Pivotowanie jako szersze ujęcie transformacji oraz pivotowanie jako umiejętność przetrwania
 • Jak zarządzać firmą, żeby dopasować się do zmieniających się potrzeb i transformującego się ekosystemu? Zarządzanie zmianą, agile oraz elastyczne myślenie
 • Jak zmiany w innych branżach przekładają się na zmiany w Fintechu i Insurtechu? Gdzie będzie szedł postęp technologiczny i jak go wdrażać w nasz ekosystem finansowo-ubezpieczeniowy?
 • Technology best practice sharing of banking sector:
  • Banki z Polski oferują jedne z najnowocześniejszych rozwiązań mobilnych na świecie – jak z ich doświadczeń mogą skorzystać inne branże?

4. Think global – Go global

 • Obraz sektora finansowego i ubezpieczeniowego z perspektywy globalnej. Innowacje i postęp technologiczny jako wyzwanie współczesnego biznesu.
 • Jak skalować biznes ubezpieczeniowy/insurtechowy?
 • Jak stworzyć polskiego jednorożca?
 • Co jest determinantem sukcesu na rynku globalnym? Jak spółka CEE powinna myśleć o swoim biznesie globalnie?
 • Jak zidentyfikować trendy rynkowe, które dodadzą wartości ekspansji międzynarodowej?
 • Do we always have to Think Global? Sukcesy polskich firm na rynku polskim.
 • Jak finansować startupy w okresie inkubacji? CEE early stage.

5. Nowe modele biznesowe. Perspektywy rozwoju sektora ubezpieczeniach

 • Przedefiniowanie myślenia o przyszłości ubezpieczeń, rzeczywiste potrzeby. Sektor insurance jako część ekosystemu.
 • Klientocentryzm vs polisocentryzm
 • Insuretch as-a-service
 • Technologie w ujęciu innych branż i z innych rynków wymiana doświadczeń. What will be the future?
 • Wspieranie ubezpieczycieli, aby mogli być insurtechami
 • API jako element dostarczania ubezpieczeń w nowe miejsca
 • Analiza rynku Insurtech CEE i globalnie (insurtech w Chinach)
 • Sukcess story/Failer story

6. Jak stworzyć nowoczesny biznes ubezpieczeniowy w obszarze telemedycyny i opieki zdrowotnej?

 • Prewencja zdrowotna w ujęciu nowych technologii i ich zastosowanie dla ubezpieczeń
 • Akceleracja telemedycyny. Finansowanie potencjału nowych rozwiązań telemedycznych przez sektor ubezpieczeń.
 • Podmioty venture’owe w grupach jako akcelerator rozwoju
 • Aplikacje monitorujące – wykorzystanie danych z mobilnych urządzeń monitorujących przez ubezpieczycieli
 • Technologie w opiece nad seniorami. Obsługa alertów, wirtualni asystenci, voiceboty,
 • E-gabinety

7. Rozwiązania agencyjne

 • Synergia na linii ubezpieczyciel – agent. Co ubezpieczyciel lub firmy technologiczne mogą zrobić dla agentów?
 • Czym się różnią strategie firmy ubezpieczeniowych w tym obszarze – wykorzystanie technologii vs. wykorzystanie agentów
 • Zaufanie między dystrybutorem (agentem), a właścicielem produktu (zakładem ubezpieczeń)
 • Dla Agentów i o Agentach. Czy są narzędzia dla nich. Czy agenci są insurtechowi?

INSURTECH STAGE ( wystąpienia, casy, speache, case studies)

8. Ubezpieczenia jako E-sektor

 • E-podpis, autentyfikacja
 • Image recognition w obszarze likwidacji szkód
 • Big Data i data analytics
 • AI, IoT, Smart Analytics – przykłady z Izraela
 • Telematyka. Zbieranie i wykorzystanie danych telematycznych. Analiza stylu życia. Dlaczego tak trudno firmom telematycznym nawiązać współpracę z ubezpieczycielami. Koszty i customer experience w branży telematycznej.
 • Chmura – szanse i obawy

10. Insurtech w backoffice

11. Rozwiązania płatnicze w ubezpieczeniach

Jeśli chcesz zgłosić swoje sugestie do programu napisz do nas!
m.nowak@mmcpolska.pl lub a.pietrzak@mmcpolska.pl,
Konsultacje merytoryczne trwają do 25 lutego 2020 r.