PROGRAM FINTECH & INSURTECH DIGITAL CONGRESS

Dzień I – 6 lipca 2020
INSPIRATION

9:30 - 9:50 Mindset change – mindset pivot

Introduction

 • New Reality. Fintech jako branża dojrzała wymagająca pivota
 • W co zainwestują polskie fundusze?
 • Fintech jako katalizator branż

9:50 - 10:00 Jakiego rodzaju biznes ma szansę przetrwać? W co warto inwestować? Jak wygląda polski fintech?

Keynote speech

10:00 - 10:10 FinTech w sektorze ubezpieczeń – przedefiniowanie myślenia o przyszłości ubezpieczeń

Keynote speech

10:10 - 10:20 Fintech dla retail - elastyczność, kreatywność i innowacyjność. New consumer reality

Keynote speech

10:20 - 10:40 Pivot – adaptacja zmian w ujęciu cross-sektorowym

Debata

 • Game changer – jak zmieniły się zasady funkcjonowania firm w czasach kryzysu
 • Jak zarządzać firmą, żeby dopasować się do zmieniających się potrzeb i transformującego się ekosystemu?
 • Stabilność spółek sektora finansowego w dobie pandemii
 • Fintech jako katalizator dla innych sektorów gospodarki - rozwiązania płatnościowe dla ubezpieczeń, retailu, etc
 • Zmiana kultury organizacji (agile) i elastyczne myślenie jako warunek konieczny
 • Jak zmiany w innych branżach przekładają się na zmiany w fintechu i insurtechu?

10:40 - 11:05 What’s next? Future of the Polish Economy

Wprowadzenie

 • Przedstawiciel Ministerstwa Finansów

Debata

 • Podsumowanie 30 lat zmian gospodarczych w Polsce
 • Wizja rozwoju Polski. Na co postawić? Co będzie kołem zamachowym gospodarki?
 • Ekspansja zagraniczna wspierana przez Państwo
 • Rola Państwa w transformacji ekonomicznej
 • Zaangażowanie Państwa w czasach kryzysu
 • Digital New Economy. Powstawanie nowych inicjatyw i korzyści dla całości społeczeństwa
 • W co inwestować? Polska jako miejsce atrakcyjne dla inwestorów
 • Stabilizacja gospodarki. Czy w kryzysie można doszukać się szansy na rozwój dla swojego biznesu
 • Technologie fintech i automatyzacja procesów jako sposób na budowanie przewag konkurencyjnych

11:05 - 11:25 Think Global - New Reality

Debata

 • Odejście od wertykali. Patrzmy na horyzont
 • Obraz sektora finansowego i ubezpieczeniowego z perspektywy globalnej. Jak banki i TU potrafią funkcjonować w realiach wysokiego ryzyka?
 • De-globalization?
 • Co teraz może być determinantem sukcesu? Jak spółka CEE powinna myśleć o swoim biznesie globalnie w nowej rzeczywistości?

11:25 - 12:15 Budowanie przewagi konkurencyjnej. Wygrani dzięki technologii

11:25 - 11:55 Modernization of core technologies. New implementation.

Sesja Best Practice Sharing (3x10)

 • Case 1: AI jako akcelerator wzrostu i korzyści dla inwestorów i klientów. Algorytmy z użyciem sztucznej inteligencji automatycznie zmodyfikują swoje ustawienia, pod kątem wykrywania zwiększonego ryzyka
 • Case 2: Automatyzacja kluczowych procesów i funkcjonowanie w środowisku internetowym jako katalizator zmiany dla branży finansowej
 • Case3: Cloudy najefektywniejsze narzędzie w rozwoju biznesu

11:55 - 12:15 Jak budować przewagi konkurencyjne – social changes

Firechat/ Debata 2+1

PROGRAM FINTECH & INSURTECH DIGITAL CONGRESS

Dzień II – 7 lipca 2020
PRACTITIONAL VIEW

9:30 - 9:55 Nowe modele biznesowe. Perspektywy rozwoju sektora ubezpieczeń

 • Finsurtech - nowy model
 • Modernizacja infrastruktury cyfrowej. Firmy ubezpieczeniowe na całym świecie zwiększają inwestycje w IT
 • Czy ubezpieczyciel ma być insurtechem? Future of isurance
 • Klientocentryzm vs polisocentryzm. Czas na zmianę? Ubezpieczyciele muszą skupić się na kliencie i zdobywać jego zaufanie
 • Z kim i gdzie szukać innowacji i szans na rozwój branży?
 • Insurtech dla e-commerce. Ubezpieczenia ryzyk dla retailu digitalowego

9:55 - 10:05 Przedefiniowanie sposobu myślenia z korzyścią dla biznesu

Success story

10:05-10:50 Rozwój telemedycyny i inspiracje telemedyczne

10:05 - 10:30

Debata

 • Mindset pivot w myśleniu o współpracy sektora opieki medycznej z ubezpieczeniami w
 • Prewencja zdrowotna w ujęciu nowych technologii i ich zastosowanie dla ubezpieczeń przepryzmat COVID-19
 • Akceleracja telemedycyny. Finansowanie potencjału nowych rozwiązań telemedycznych przez sektor ubezpieczeń
 • Podmioty venture’owe w grupach jako akcelerator rozwoju

10:30 - 10:50

 • Use cases 1: Jak narzędzia technologiczne zmieniają opiekę medyczną w czasach lockdown
 • Use cases 2: Technologie w opiece nad seniorami. Ekosystem usług senioralnych. Obsługa alertów, wirtualni asystenci, voiceboty

10:50 - 11:00 Bariery rozwoju fintechu i sposoby na ich likwidację

Wystąpienie

11:00 - 11:20 Future will be open. Open Banking & Open Data Economy

Debata

 • Czy Open Banking pójdzie do przodu?
  • PSD2 w kierunku PSD3. Dostęp do informacji o rachunku płatniczym AIS
 • Możliwości w kontekście dyrektywy PSD2 i ich wpływu na rynek konsumenta
 • API Technology – Banking Technology
 • CCD – dyrektywa o kredycie konsumenckim

11:20 - 11:30 Ocena działań i ich realnych efektów w zakresie usprawniania udzielania licencji na działalność finansową

11:30 - 12:35 Fintech jako katalizator branż i element ekosystemu

11:30 - 11:55 Cz. 1. Fintech dla Retail & E-commerce

Debata

 • Jak będziemy rozwijać technologie paymentowe?
 • Płatności bezgotówkowe - bezpieczeństwo przede wszystkim
 • Invisible Payments w trosce o klienta czy rozwój branży?
 • E-commerce - personalizacja i automatyzacja
 • Autonomiczne sklepy we współpracy z firmami technologicznymi
 • Technologie dla Soft POS

11:55 - 12:05 Zakupy na kredyt. Karty płatnicze dla lendtechów

Use case

12:05 - 12:35 Cz. 2. Fintech dla Consumer Finance

12:05 - 12:15 Ewolucja modeli biznesowych na rynku Consumer Finance – adaptacja organizacji do zmian otoczenia

Jak ewoluował rynek, banki, firmy pożyczkowe i pośrednicy

Use case

12:15 - 12:35 Fintech dla Consumer Finance [TBC]

Debata 3+1

 • Mobile jako przyszłość rynku CF
 • Instrumenty do finansowania potrzeb
 • Rozwój tanich pożyczek. Wzrost znaczenia i dostosowania do potrzeb rynku firm pożyczkowych.
 • Kredyty konsumenckie i consumer finance jako wielkie wyzwanie dla branży fintech.

12:35 - 13:00 Insurtech Stage

Sesja Best Practice Sharing (3x10)

Use of core technologies. New implementation

 • E-podpis, autentyfikacja
 • Image recognition w obszarze likwidacji szkód
 • Biometria
 • IoT, Smart Analytics – przykłady z Izraela
 • Telematyka. Zbieranie i wykorzystanie danych telematycznych

13:00 - 13:30 Rozwiązania agencyjne

Debata

 • Synergia na linii ubezpieczyciel – agent. Co ubezpieczyciel lub firmy technologiczne mogą zrobić dla agentów?
 • Czym się różnią strategie firm ubezpieczeniowych w tym obszarze – wykorzystanie technologii vs. wykorzystanie agentów
 • Zaufanie między dystrybutorem (agentem), a właścicielem produktu (zakładem ubezpieczeń)
 • Dla agentów i o agentach. Czy są narzędzia dla nich. Czy agenci stali się bardziej insurtechowi. Praca w warunkach pandemii.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie oraz do zmiany miejsca i daty wydarzenia