15. FinTech & InsurTech Digital Congress: eksperci o nowych wyzwaniach i przemianach w sektorze finansowym

14 czerwca 2024 r. w hotelu The Westin Warsaw odbył się 15. FinTech & InsurTech Digital Congress, czyli najważniejsze wydarzenie w tej części Europy dotyczące branż fintech i insurtech. W wydarzeniu uczestnicy wysłuchali merytorycznych wystąpień oraz debat z udziałem ekspertów. Kongres był podzielony na dwa bloki tematyczne „New Challenges & New Opportunities” oraz „Przemiany
na horyzoncie”.

Kongres rozpoczęło wystąpienie Przewodniczącego Rady Programowej Marcina Petrykowskiego, CEO & Senior Advisor Finance and Technology oraz Wiceprzewodniczących Jana Kastorego, Founding Partner, astorya.vc oraz Pauliny Skrzypińskiej, Chief Innovation Officer, BNP Paribas Bank Polska. Następnie przemówienie wygłosiła założycielka Absolute Strategies oraz keynote speaker całego wydarzenia Natalia Brzezinski.

„I didn’t know that Poland was such an advanced and strong payments market. Some argue that it is one of the most exciting payment fintech hubs in the Western world, in the European markets. You have Allegro, you have PayPal. The growth is incredible, and it’s been really interesting to see that.”

„Nie zdawałam sobie sprawy, że Polska jest tak zaawansowanym i silnym rynkiem
w sektorze płatniczym. Niektórzy twierdzą, że jest jednym z najbardziej ekscytujących płatniczych centrów fintechowych na rynkach europejskich. Macie Allegro czy paypal – rozwój jest niesamowity i obserwowanie tego procesu było naprawdę interesujące.”

-Natalie Brzezinski, Założycielka Absolute Strategies

Pierwszy blok tematyczny, zatytułowany „New Challenges & New Opportunities”, dotyczył dynamicznych zmian zachodzących w embedded finance i insurance, które zyskują na znaczeniu w kontekście rozwoju technologii finansowych oraz szans związanych ze zmieniającym się globalnym krajobrazem biznesowym
i gospodarczym. Poruszono zagadnienia z zakresu bankowości i cross border ecommerce, gdzie zwrócono uwagę na rozwiązania systemowe, które warto wdrożyć oraz sposoby dotarcia do klientów, działających w różnych modelach biznesowych. 

Kolejnym zagadnieniem była ewolucja insurtech oraz zaangażowanie i potrzeby klientów z różnych grup wiekowych. Istotna była również kwestia finansowania pojazdów online, natomiast w późniejszych rozmach zwrócono uwagę na temat nowoczesnej bankowości i modernizacji finansowej infrastruktury. Ważnym aspektem były wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami finansowymi,
w szczególności w kontekście usług bankowych oraz zachodzących w nich transformacji. 

Pierwszą część zamknęła dyskusja na temat fintechizacji usług bankowych, transformacji form płatności czy neobanków, gdzie poruszono kwestie innowacyjnych usług cyfrowych oraz ich potencjalne zagrożenia. 

„Zmienia się paradygmat branży. BigTechy przekształcają się w FinTechy. FinTechy zaczynają coraz bardziej wchodzić w sektor bankowy. BigTechy coraz pewniej wchodzą na teren, który wcześniej był dla nich nieznany. Pojawia się moment,
w którym tradycyjni gracze ubezpieczeniowi i bankowi muszą w jasny i klarowny sposób zdefiniować strategię odpowiedzi na to zagrożenie. Kończy się czas bycia jednym z wielu. Zaczyna się czas podejścia spersonalizowanego, unikalnego,
w którym trzeba się określić, jaką instytucją chcemy być.”

-Marcin Petrykowski, CEO & Senior Advisor Finance and Technology

Drugi blok, zatytułowany „Przemiany na horyzoncie”, rozpoczął się od dyskusji na temat elastycznych rozwiązań dla sektora ubezpieczeniowego oraz sposobów weryfikacji tożsamości w przestrzeni wirtualnej. Następnie prelegenci przeszli do tematów związanych ze sztuczną inteligencją – rozpatrzono perspektywę wyzwań
i ryzyk z nią związanych, jak również jej rolę na rynku inwestycyjnym. Przeanalizowano, w jaki sposób sztuczna inteligencja może wspierać działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji finansowych
w cyberprzestrzeni oraz systemów zapobiegania atakom cybernetycznym.

Przedstawiono także kwestie dotyczące innowacyjnych strategii zarządzania ryzykiem, koncentrując się na rewolucji w kosztach dzięki automatyzacji AML
i procesów weryfikacyjnych KYC/KYB. Omówiono przyszłe rozwiązania w obsłudze roszczeń z ubezpieczeń na życie, skupiając się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji w obecnych procesach.

Podczas kolejnych sesji rozmowy dotyczyły współpracy dojrzałego towarzystwa ubezpieczeniowego ze startupem w zakresie bezpieczeństwa tożsamości użytkownika i zgodności z wymogami KNF oraz DORA. Odpowiedziano na pytanie, czy zgodność z DORA zapewnia odporność cyfrową, analizując proporcjonalność, testy i koszty. W ramach debaty eksperci omówili wyzwania związane z ochroną danych, potrzebę nowych technologii w prewencji cyberataków oraz zmieniające się regulacje, takie jak: Data Act, DSA i AI Act. Kolejna rozmowa dotyczyła biznesowych aspektów wdrażania tokenów EMT, ich wartości, przyszłości rynku oraz technologicznych i regulacyjnych wyzwań związanych z emitowaniem tych tokenów.

„Transfer wartości nie jest regulowany, dlatego wielu użytkowników tego rynku obawia się, że pewnego dnia ta wartość, którą próbują przekazać, zniknie, ponieważ jest nieregulowana i niezabezpieczona, co narazi ich na straty. Dlatego tak wielką wagę przykłada się do wykorzystania narzędzia do transportu wartości, jakim jest EMT.”

-Jerzy Karney, Prezes Zarządu Mobilum Pay

Wydarzenie zakończyła dyskusja na temat sytuacji zdrowotnej społeczeństwa, jej wpływu na branżę ubezpieczeń, a także partnerstwa ubezpieczycieli z dostawcami rozwiązań insurtech i healthtech.

W roli prelegentów 15. FinTech & InsurTech Digital Congress wystąpili m.in.:

 • Paweł Bułgaryn, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Ministerstwo Finansów
 • Maciej Gołaś, Dyrektor Zarządzający ds. rozwoju procesów, usług i platform cyfrowych, PZU / PZU Życie
 • Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk, Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Członek Rady Nadzorczej ING Bank Śląski
 • Adam Niewiński, Co-Founder & General Partner, OTB Ventures
 • Aleksandra Sroka-Krzyżak, VP Group Strategy, M&A & Corporate Development, Allegro
 • Błażej Szczecki, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao
 • Adam Wandachowicz, Country Manager, Toyota Insurance Services Poland
 • Arkadiusz Zaremba, Dyrektor Zarządzający, OtoMoto Pay
 • Małgorzata Walczak, Investment Director, PFR Ventures
 • Katarzyna Wojdyła, Członek Zarządu, Link4
 • Przemysław Koch, Członek Zarządu ds. Operacji i IT, VeloBank
 • Katarzyna Majewska, Wiceprezes Zarządu, Citi Handlowy
 • Anita Bogusz, Członek Zarządu, Chief Risk Officer, Nationale-Nederlanden
 • Andrzej Browarski, Head of Analytics & Innovation Officer, PZU Zdrowie

Pełna lista prelegentów: https://fintechdigitalcongress.pl/prelegenci/ 

Partnerzy Strategiczni: Limitless Technologies, Otomoto Pay

Partnerzy: Algolytics, Astorya, Ayming, BILLON, Cash Director, DLK Legal, Dollarro, iBooster, JP Medica, Klarna, MATIC, Kancelaria Macura, Mobilum Pay, Payka, PREDICTIVE SOLUTIONS, Stratoflow, Secfense, SIGNIUS, Toyota Insurance Services, Vercly, Abak, PROFESCAPITAL

Partner multimediów: M-sound

Strategiczny Patronat Medialny: Comparic, Comparic24Tv, Inwestycje, Investorzy.tv, Telewizja Biznesowa

Główny Patronat Medialny InsurTech: Gazeta Ubezpieczeniowa

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm. Więcej na www.mmcpolska.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją 15. FinTech & InsurTech Digital Congress.