10. FinTech & 9. InsurTech Digital Congress: Fintech 2.0 – fintech jako część gospodarki

29-30 września 2021 r. odbył się 10. FinTech & 9. InsurTech Digital Congress. Podczas dwóch dni wydarzenia, 450 uczestników wysłuchało merytorycznych wystąpień i debat traktujących o trendach i prognozach dotyczących rozwoju branży fintech i insurtech w Polsce. Kongres zainaugurowany został wystąpieniami przewodniczących: Małgorzaty Szturmowicz, Vice-Przewodniczącej Rady Programowej FinTech Digital Congress (Global CFO, Booksy International), Cezarego … Czytaj więcej »

10. FinTech & 9. InsurTech Digital Congress: Fintech 2.0 –  fintech jako część gospodarki

Liderzy sektora o nowej fali Fintech 2.0. 10. FinTech & 9. InsurTech Digital Congress

10. FinTech & 9. InsurTech Digital Congress odbędzie się 29-30 września 2021 r. w formule hybrydowej: stacjonarnie w  hotelu The Westin Warsaw oraz w formie transmisji online. Eksperci i kluczowi przedstawiciele branży fintech i insurtech w Polsce dokonają podsumowania aktualnych trendów i czynników kształtujących kondycję sektora. Myśl przewodnią dla wrześniowego kongresu stanowić będzie Fintech 2.0 … Czytaj więcej »

Spotkanie Rady Programowej 10. FinTech & 9. InsurTech Digital Congress

16 lipca 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Programowej 10. FinTech & 9. InsurTech Digital Congress. Członkowie Rady oraz zaproszeni goście spotkali się celem wskazania najbardziej istotnych tematów dla branży Fintech i Insurtech w kontekście stworzenia agendy najbliższej edycji projektu. Kongres zaplanowany jest na 29-30 września 2021 r. w formule hybrydowej. Dyskusję rozpoczęto od … Czytaj więcej »