Kształtowanie przyszłości finansów: wnioski z 14. FinTech & 13. InsurTech Digital Congress

4 grudnia 2023 r. w The Westin Warsaw Hotel odbył się 14. FinTech & 13. InsurTech Digital Congress – wydarzenie gromadzące czołowych ekspertów branż fintech i insurtech.

Uroczystego otwarcia kongresu dokonali Marcin Petrykowski, Przewodniczący Rady Programowej FinTech & InsurTech Digital Congress oraz Jan Kastory, Wiceprzewodniczący Rady Programowej. Następnie uczestnicy wysłuchali wystąpienia Agnieszki Jadczyszyn, Dyrektorki Zarządzającej ds. Operacji mBank.

Debata inauguracyjna odbyła się pod hasłem „Adaptacja i elastyczność na nowe wyzwania w biznesie„. Prelegenci omówili gotowość na ryzyko i zarządzanie nim w warunkach niepewności, a także kulturę innowacyjności w kontekście ryzyka. Dyskutowano o wpływie zmian technologicznych i prawnych na rozwój rynku, adaptacji do potrzeb zmieniającego się klienta oraz o efektywnych modelach biznesowych dla równowagi i wzrostu na wymagającym rynku.

Jeśli chodzi o ryzyko makroekonomiczne, które ostatnio jest dość turbulentne (…) to finanse są na to przygotowane. Długoterminowe ryzyka związane z klientem, ze zmianami behawioralnymi – tutaj jeszcze troszkę potrzebujemy tego, żeby długoterminowo umieć korzystać z danych, które gromadzimy i  w tym kontekście tym ryzykiem lepiej zarządzać.” – podsumowała rozmowę Weronika Dejneka, Prezes PZU Cash & Wiceprezes PZU Zdrowie.

Kolejny blok tematyczny poświęcony został nowym horyzontom biznesu. Przeanalizowane zostały najnowsze trendy kształtujące przyszłość branży. Eksperci pochylili się nad zagadnieniami związanymi z nowoczesnym Customer Experience: ewolucją klienta na rynku, ‚humanizacji’ bankowości jako priorytet dla rozwijających się banków i fintechów, potencjał wykorzystania open data, korzyści, które można uzyskać z wdrażania zasad ESG w sektorze biznesowym. Skomentowano także perspektywy zrewolucjonizowania branży finansowej przez sztuczną inteligencję. Prelegenci zwrócili uwagę na wyzwania związane z wykorzystaniem AI, nowe modele analizy finansowej i doradztwa oraz potencjalne zagrożenia dla stabilności finansowej. Zaprezentowane zostały także przykłady zastosowania AI w biznesie.

“Uważam, że następne lata to będzie praca nad przygotowaniem infrastruktury instytucji finansowych do wprowadzenia narzędzi AI. Modele będą się rozwijały, będą nowe i do tego trzeba być gotowym. One na pewno pozwolą na zwiększenie efektywności działania każdego podmiotu.” – mówił Janusz Mieloszyk, Pierwszy Wiceprezes Zarządu, Pion Dystrybucji i Rozwoju Biznesu (CCO), Nest Bank.

Debata Data & RegTech koncentrowała się na praktycznym wykorzystaniu technologii, regulacji danych i konkurencyjnych przewag w sektorach finansowym i ubezpieczeniowym. Eksperci przeanalizowali wykorzystanie zaawansowanych technologii i analizy dużych zbiorów danych w sektorze ubezpieczeń i bankowości, zwracając uwagę na potencjał tych narzędzi w tworzeniu przewag konkurencyjnych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i transparentności w zarządzaniu danymi klientów. Dodatkowo, poruszono kwestie regulacji prawnych, w tym wpływ rozporządzenia o otwartych finansach (FIDA) i regulacji ESG, na sektor finansowy i ubezpieczeniowy, podkreślając znaczenie technologii RegTech oraz szanse i wyzwania związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Następnie akcent przeniesiony został na kwestię budowania zaufania klientów do dostawców usług w zakresie przekazywania danych. Prelegenci odnieśli się do zagadnień takich jak przetwarzanie i ochrona wrażliwych danych w systemach biznesowych oraz szanse i zagrożenia związane z łączeniem danych finansowych i ubezpieczeniowych z danymi medycznymi.

Podczas bloku poświęconego embedded finance eksperci skoncentrowali się na przyszłości bankowości, rozważając, czy banki będą ewoluować w kierunku e-commerce czy pozostaną przy modelu embedded finance oraz na wpływie cyfryzacji na branże fintech i insurtech. Poruszono tematykę cyfrowej transformacji w bankach i ubezpieczalniach, dojrzałości cyfrowej tych instytucji, korzyści wynikających ze współpracy z firmami fintech i insurtech, oraz rewolucji w płatnościach cyfrowych i rozwoju technologii płatniczych, takich jak softposy.

Zakończenie kongresu stanowiła dyskusja na temat ewolucji rynku. Omówiono aktualne trendy w finansowaniu startupów technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rynków fintech i insurtech oraz strategie współpracy banków i ubezpieczycieli ze spółkami technologicznymi. Omówiono sytuację rynkową w zakresie finansowania spółek technologicznych w różnych regionach (m.in. Europa, USA), a także główne segmenty fintech i insurtech przyciągające inwestycje venture capital. Dodatkowo, poruszono kwestię współpracy banków i ubezpieczycieli ze spółkami fintech i insurtech, analizując główne modele tej współpracy oraz sposób, w jaki mogą one przyczyniać się do rozwoju nowych rozwiązań.

W gronie prelegentów 14. FinTech & 13. InsurTech Digital Congress znaleźli się  m.in.:

 • Weronika Dejneka, Prezes PZU Cash & Wiceprezes PZU Zdrowie
 • Agnieszka Jadczyszyn, Dyrektorka Zarządzająca ds. Operacji, mBank
 • Marek Myszka, Head of Innovation, PKO Bank Polski
 • Paulina Skrzypińska, Chief Innovation Officer, BNP Paribas Bank Polska
 • Krzysztof Sobiesiński, Lead Solutions Consultant, OpenText
 • Monika Leżyńska, Członek Zarządu, TUiR Allianz Polska
 • Janusz Mieloszyk, Pierwszy Wiceprezes Zarządu, Pion Dystrybucji i Rozwoju Biznesu (CCO), Nest Bank
 • Janusz Naklicki, Chief Strategy Officer, Synerise
 • Łukasz Michalczyk, Chief Data Officer, Director of Data & Advanced Analytics Center, Link4
 • Magdalena Piech, Group Regulatory Affairs Director, Allegro
 • Michał Hackiewicz, Head of Sales and Business Development, Billon
 • Mariusz Kłys, Dyrektor Departamentu Danych, Alior Bank
 • Andrzej Pyka, Chief Transformation Officer, Santander Bank Polska
 • Magdalena Szczepańska, Head of Operations & Customer Service, Wiener, Compensa, InterRisk
 • Wiktor Namysł, General Partner, Orbit Capital
 • Aleksandra Friedel, Prezeska, Unilink

Partner Strategiczny: Limitless Technologies
Partnerzy: Billon, Capco, Comadso, DLK Legal Korus, Dollaroo, e-point, incat, LUX MED, Nest Bank, Opentext, Polisa Online, Secfense, Takes Care, Abak, Profescapital

Sponsor: Creatio
Partner Multimediów: M-sound

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm. Więcej na www.mmcpolska.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją 14. FinTech & 13. InsurTech Digital Congress.