Laureaci FinTech & InsurTech Awards 2018


Laureaci Konkursu FinTech & InsurTech Awards

Best Peyment Solution – TubaPay – zintegrowane płatności kartowe w ubezpieczeniach

Za doskonałe zrozumienie procesów obsługi płatności składki oraz stworzenie platformy płatności kartowych łączącej wielu konkurujących ze sobą ubezpieczycieli.

Best Lending Solution – FINIATA

Za innowacyjny model mikrofaktoringu dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw i wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie oceny ryzyka kredytowego.

Blockchain Technology Award- PLATFORMA BLOCKCHAIN TRUDATUM

Platforma blockchain Trudatum to rozwiązanie opracowane przy współpracy PKO Banku Polskiego oraz polsko-brytyjskiej spółki Coinfirm. Narzędzie udoskonala dotychczasowe rozwiązania związane z zapisywaniem i przechowywaniem danych, a jednocześnie zapewnia skuteczną i zabezpieczoną kryptograficznie cyfrową zgodność dokumentu. Technologia, którą bank zdecydował się wdrożyć do własnych systemów, wprowadza przełom w zakresie gromadzenia oraz publikacji dokumentów i plików w skali całej Europy. Pierwszy etap wdrożenia skupi się na integracji z systemami bankowymi oraz udostępnieniu rozwiązania pozwalającego na weryfikację autentyczności dokumentów bankowych. Każdy dokument zapisany w sieci blockchain (np. potwierdzenie transakcji lub regulamin bankowy) zostanie wystawiony w formie nieodwracalnego skrótu („hasz”) podpisanego kluczem prywatnym banku. Pozwoli to klientowi na zdalne sprawdzenie, czy plik, który otrzymał od kontrahenta lub banku, jest prawdziwy i czy nie doszło do próby jego modyfikacji.

InsurTech Award – Krajowy Program Zdrowotny

…za innowacyjny model biznesowy , którego filarem jest skalowalna platforma technologiczna, zbudowana w metodyce Agile & DevOps, oparta o architekturę mikroserwisów i dockerów, integrująca różne kanały sprzedażowe, w tym: internetowy, mobilny, placówki stacjonarne różnych operatorów oraz providerów ubezpieczeniowych z zakresu ochrony zdrowia. Oraz za sprawienie, że opieka zdrowotna będzie dla wszystkich nas bardziej przyjazna i dostępna.

FinTech Award – Dronn

Dronn to system oparty na sztucznej inteligencji, biometrii i analityce mowy, należący do najbardziej zaawansowanej generacji robotów. Został zaprojektowany tak, by prowadzić z klientami swobodną i logiczną rozmowę oraz wykorzystywać w czasie rzeczywistym modele statystyczne i, na podstawie danych, podejmować decyzje w kwestii dalszego przebiegu rozmowy. Tylko w 2017 r. Dronn wykonał ponad 1 milion połączeń, w tym 963 tys. dla oddziału windykacji Alior Banku oraz 239 tys. dla partnerów zewnętrznych. W międzyczasie Dronn obsłużył również ok. 1,3 mln nowych rekordów w procesie segmentacji klientów oraz zebrał 77 tys. oświadczeń o rezydencji podatkowej (tzw. FATCA). Obecnie prowadzone są prace nad dalszym rozwojem narzędzia.

Relacje z FinTech & InsurTech Night


Śledź nasze wydarzenie


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej