16 lipca 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Programowej 10. FinTech & 9. InsurTech Digital Congress. Członkowie Rady oraz zaproszeni goście spotkali się celem wskazania najbardziej istotnych tematów dla branży Fintech i Insurtech w kontekście stworzenia agendy najbliższej edycji projektu. Kongres zaplanowany jest na 29-30 września 2021 r. w formule hybrydowej.

Dyskusję rozpoczęto od przeglądu najnowszych trendów i zdarzeń, które zarysowały się w ostatnim roku w sektorze Fintech i Insurtech w Polsce. Nakreślona została myśl przewodnia wrześniowego kongresu, która stawia fintech jako część gospodarki i główny element będący częścią modeli biznesowych oraz budowania wartości w biznesie.

Fintech 2.0, bo o tym mówiono najwięcej, stał się częścią ekosystemu i naturalnym elementem biznesu. Jako ważną część agendy wskazano również spojrzenie na rozwiązania fintech i insurtech oraz zauważono, iż stał się on porównywalny do dojrzałych biznesów z punktu widzenia ewaluacji. Zwrócono uwagę na aktualne trendy i inwestycje, oraz na to, iż fintechowy i insurtechowy value chcain zostaje coraz bardziej doceniany przez inwestorów. Akcent położony został na zaprezentowanie nowych modeli oraz produktów ubezpieczeniowych i finansowych w ujęciu szerokiego spektrum technologii wykorzystywanych w tych sektorach. Istotnymi stały się również zagadnienia związane z komunikacją z klientem i Customer Experience. Następnie podsumowano najważniejsze elementy w obszarze rozwoju rynku płatności m.in. innowacyjne rozwiązania płatnicze, uwierzytelnianie tożsamości w potwierdzaniu transakcji oraz bezpieczeństwo danych i  budowanie przewagi konkurencyjnej na ich bazie. Nie zabrakło również tematów dotyczących telemedycyny i upowszechniania się rozwiązań telemedycznych, wykorzystania.

Obrady poprowadzili: Marcin Petrykowski, Przewodniczący Rady Programowej FinTech Digital Congress (Group Chief Executive, Atende),  Małgorzata Szturmowicz, Wice-Przewodnicząca Rady Programowej FinTech Digital Congress (Global CFO, Booksy International), Cezary Świerszcz, Przewodniczący Rady Programowej InsurTech Digital Congress (CEO Unexta, Founder tealone) oraz Jan Kastory, Wiceprzewodniczący Rady Programowej InsurTech Digital Congress (Founding Partner, astorya.vc).

W posiedzeniu Rady Programowej udział wzięli m.in.:

 • Szymon Wałach, Managing Director Strategy and Digital Transformation Division, PKO Bank Polski
 • Adam Malinowski, Wiceprezes, Signal Iduna 
 • Sebastian Geldner, Regional Head of Business Development CEE, VISA
 • Jędrzej Małolepszy, Co-founder / Growth & Revenue, BillTech
 • Tomasz Tarasiuk, Principal Business Solutions Manager, SAS
 • Agnieszka Wrońska, Prezes Zarządu, Link4
 • Dariusz Paczewski, Chief Innovation Officer, Santander Bank Polska
 • Mateusz Litewski, General Manager CEE, Cachet
 • Ewa Wernerowicz, Prezes Zarządu, Vivus Finance
 • Wojciech Werochowski, Wiceprezes Zarządu, Pion Bankowości Detalicznej, Pekao S.A.
 • Andrzej Osuch, Director of Business Transformation, LUX MED
 • Jan Zimowicz, Członek Zarządu, Aegon TUnŻ S.A.

Pełna agenda 10. FinTech & 9. InsurTech Digital Congress zostanie udostępniona wkrótce.