Zmieniające się oblicze branży fintech i insurtech. 14.FinTech & 13. InsurTech Digital Congress już 4 grudnia!

4 grudnia 2023 r. w The Westin Warsaw Hotel odbędzie się 14. FinTech & 13. InsurTech Digital Congress. Po raz drugi w tym roku eksperci branż fintech i insurtech spotkają się, aby przeanalizować kluczowe trendy wpływające na rozwój technologii sektora finansowego i ubezpieczeniowego.

W ramach bloku otwierającego eksperci dokonają przeglądu czynników, które zobrazują dynamiczne środowisko, w jakim funkcjonuje obecnie biznes. Podczas debaty inauguracyjnej prelegenci rozważą wątki związane z dostosowaniem się do zmieniających się warunków rynkowych oraz długoterminowym przetrwaniem fintech’ów jako celem biznesowym. Wspólnie zastanowią się nad tym, jak skutecznie działać w warunkach niepewności, zwiększać gotowość do ryzyka w praktyce i skutecznie zarządzać ryzykiem, jakie strategie i narzędzia można wdrożyć, aby lepiej chronić się przed ryzykiem kompleksowym, jak przekuć ryzyka związane ze zmianami technologicznymi i prawnymi w przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Skomentują także sposoby dostosowywania praktyk firm do zmian dotyczących klienta oraz efektywne modele biznesowe.

W kolejnej części eksperci przyjrzą się trendom wyłaniającym się na rynku oraz rozpatrzą nowe horyzonty biznesu dla fintech i insurtech. Akcent dyskusji położony zostanie na Customer Experience, będący kluczem do współczesnych finansów. Pojawią się wątki związane z ewolucją klienta na rynku, ‚humanising’ banking jako priorytetem dla rozwijających się banków i fintechów, potencjałem open data w kontekście customer experience oraz korzyściami uzyskiwanymi dzięki wdrażaniu zasad ESG w sektorze biznesowym. W ramach sesji poświęconej transformacji technologicznej prelegenci porozmawiają o tym, czy i jak AI ma szansę zrewolucjonizować branżę finansową. Zaprezentowane zostaną też case studies wykorzystania AI w biznesie, m.in. celem poprawy Customer Experience i walki z cyberzagrożeniami.

Debata Data & RegTech skoncentruje się na praktycznym wykorzystaniu technologii, regulacji danych i konkurencyjnych przewag w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym. Tematy, które zostaną poruszone, to m.in. inteligentna automatyzacja, transparentność polityki informacyjnej, uwolnienie potencjału danych dla sektora ubezpieczeniowego, przygotowanie rynku do zmian nadchodzących wraz z Data Act, rozporządzenie FIDA i otwarte finanse oraz regulacje ESG dla instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Kolejnym istotnym obszarem kongresu będzie ochrona danych medycznych w MedTech. Eksperci skomentują bezpieczne przetwarzanie danych i ochronę prywatności w MedTech, wpływ połączenia danych finansowych z medycznymi na naszą przyszłość oraz możliwości i ograniczenia stosowania nowych technologii w diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu pacjentów.

Debata skupiająca się na temat przyszłości bankowości będzie odpowiedzią na pytanie: czy banki kierują się ku e-commerce, czy pozostaną przy embedded finance? Prelegenci przyjrzą się cyfrowej transformacji, dojrzałości cyfrowej banków i ubezpieczeń, rewolucji płatności w branży fintech oraz korzyściom i wyzwaniom związanym z cyfryzacją w branży fintech i insurtech.

Nie zabraknie segmentu poświęconego ekosystemowi przedsiębiorców. Przeanalizowane zostanie aktualne położenie rynku przedsiębiorczego – eksperci skomentują kwestię ewolucji rynku przedsiębiorstw, zmian skalowania growth companies oraz znaczenia elastyczności w modelach biznesowych dla firm, które rosną. Następnie, focus przeniesiony zostanie na wyzwania i obawy związane z ryzykiem inwestycyjnym, strategie przedsiębiorców w zakresie minimalizacji tego ryzyka, obecne trendy na rynku finansowania startupów, sektory i technologie przyciągające największe inwestycje, oraz reakcje banków i ubezpieczycieli na rozwój fintech i insurtech, a także potencjalne możliwości współpracy ze startupami.  Eksperci podejmą także próbę wskazania działań, jakie należy podjąć, aby rynek startup’ów mógł się rozwijać, zastanowią się, jak budować ekosystem technologiczny, jak wspierać powstające startupy, aby w przyszłości stały się motorem gospodarki, i jak znaleźć równowagę pomiędzy redukcją kosztów a jakością i innowacyjnością w warunkach finansowania.

W gronie prelegentów 14. FinTech & 13. InsurTech Digital Congress wystąpią m.in.:

 • Weronika Dejneka, Prezes PZU Cash & Wiceprezes PZU Zdrowie
 • Marcin Hejka, Co-Founder & General Partner, OTB Ventures
 • Małgorzata Kamińska, Dyrektor Zarządzający Pionu Transformacji i Rozwoju Doświadczeń Klienta, Rzecznik Klienta, BNP Paribas Bank Polska
 • dr Jolanta Karny, Regional CEO North, Central, Eastern Europe, Allianz Partners
 • Michał Kempa, Dyrektor Działu Fintech i Technologii eCommerce, Alior Bank
 • Ligia Kornowska, Prezes, Data Lake
 • Janusz Mieloszyk, Pierwszy Wiceprezes Zarządu, Pion Dystrybucji i Rozwoju Biznesu (CCO), Nest Bank
 • Janusz Naklicki, Chief Strategy Officer, Synerise
 • Paulina Skrzypińska, Chief Innovation Officer, BNP Paribas Bank Polska
 • Krzysztof Sobiesiński, Lead Solutions Consultant, Open Text
 • Agata Strzelecka, Dyrektor Zarządzająca, Obszar Transformacji & Biuro Strategii, VeloBank
 • Aleksandra Sroka-Krzyżak, VP Group Strategy, M&A & Corporate Development, Allegro
 • Magdalena Szczepańska, Head of Operations & Customer Service, Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

FinTech & InsurTech Digital Congress jest kluczową pozycją na mapie branżowych eventów. To miejsce, gdzie pomysły i wiedza kluczowych liderów świata finansów i ubezpieczeń, którzy nie boją się wyzwań i potrafią wykorzystywać nowe technologie, przynoszą rewolucyjne projekty i rozwiązania. Wydarzenie skierowane jest dla przedstawicieli sektora bankowego i ubezpieczeniowego, fintechów, insurtechów, firm pożyczkowych, kancelarii prawnych, inwestorów, firm technologicznych, IT, startupów oraz przedstawicieli administracji państwowej i firm doradczych.

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane kadrze menedżerskiej oraz zarządom firm. Więcej na www.mmcpolska.pl.